PROGRAMA ELECTORAL CIUTADANS
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021
1.
Pel compromís amb la democràcia, la convivència, i per una nova etapa per a tots els catalans que posi fi a anys de ‘procés’.
 1. 1.1. Deixar enrere el procés i recuperar la convivència a Catalunya
  1. 1.1.1
   Treballarem sense descans per restaurar la convivència i unir tots els catalans al marge de les seves idees polítiques. Les institucions catalanes han de representar i servir a tots els ciutadans, no sols al separatisme. El procés ha basat la seva existència en la promoció de la divisió, l’enfrontament i fins i tot l’odi dels catalans entre si i amb la resta dels espanyols. Per molt que ho diguin Sánchez i Illa, els catalans que no som independentistes no som culpables del que ha passat ni hem fet res de dolent. No tenim res pel qual demanar perdó; ja hem patit prou veient com els governants separatistes trepitjaven els nostres drets i llibertats durant dècades, amb la complicitat i els pactes de PP i PSOE. Només volem que hi hagi justícia com a condició indispensable per passar pàgina i recuperar la convivència.
  2. 1.1.2
   Ens oposarem a la concessió d’indults als polítics separatistes condemnats per sedició, malversació i desobediència. Ningú és per sobre de la llei, i encara menys el President, els Consellers del Govern ni els diputats del Parlament de Catalunya que haurien de ser especialment exemplars en el respecte a la Constitució i a les sentències judicials. Sánchez, Iceta i Illa no poden llançar el missatge que aquí no ha passat res o que allò que esdevingué el setembre i octubre de 2017 no té importància, només perquè necessitin el suport de Rufián al Congrés o vulguin governar amb ERC a Catalunya. Parlem de persones condemnades per delictes molt greus, com desobeir resolucions judicials o del Tribunal Constitucional, o desviar fons públics dels ajuts a la dependència de tots els catalans per finançar el referèndum il·legal de l´1-O.
  3. 1.1.3
   Impedirem que els polítics separatistes condemnats per la Justícia o que estiguin fugats a l’estranger puguin presentar-se a les eleccions i ocupar càrrecs públics, fins i tot si fossin indultats per Sánchez i Illa. No permetrem que hi hagi cap escletxa per a la impunitat d’aquells que van trencar la convivència a Catalunya i es van saltar la Constitució i l'Estatut d’Autonomia i han acabat sent condemnats per delictes tan greus com la sedició o la malversació.
  4. 1.1.4
   Dedicarem tots els diners malgastats pels nacionalistes en el procés a finançar mesures per a la protecció dels llocs de treball i serveis públics que millorin la vida de la classe mitjana i treballadora de Catalunya. Milers de milions d’euros s’han escapat tots aquests anys pel vessant de l’independentisme. Catalunya és una comunitat pròspera, però aquesta prosperitat es queda a les mans dels polítics nacionalistes i no arriba a la gran majoria dels catalans. Els nacionalistes s’inventen acusacions de “robatori” a l’Estat mentre ells se salten la llei i roben a cor què vols i a plena llum del dia el futur de milers de catalans l’aspiració dels quals és simplement viure còmodament i deixar un llegat als seus fills.
  5. 1.1.5
   Catalunya participarà amb lleialtat en tots els òrgans de cooperació de l’Estat amb les CCAA, començant per la Conferència de Presidents. Recuperarem la presència de Catalunya en els òrgans de cooperació de l’Estat i el diàleg amb el govern d’Espanya i la resta de CCAA. Establirem per llei l’obligació que els representants catalans acudeixin a les reunions de les Conferències Sectorials i altres òrgans de cooperació multilateral. Enterrarem l’estratègia de confrontació del separatisme i apostarem, en el seu lloc, pel diàleg, la negociació i el consens des de la lleialtat institucional com a vies per defensar els interessos i les reivindicacions legítimes de tots els catalans.
  6. 1.1.6
   Liderarem la reforma del model de finançament autonòmic, tot defensant els interessos de tots els catalans.Urgeix actualitzar el model de finançament autonòmic que els governs del PP i PSOE han estat incapaços o no han volgut abordar. La reforma ha d’aconseguir un nou model de finançament autonòmic més just, que garanteixi un repartiment equitatiu entre totes les CCAA, en funció de les seves necessitats reals, clar, transparent i que incentivi la corresponsabilitat entre totes les administracions.
  7. 1.1.7
   Saldarem el deute que la Generalitat manté amb els ajuntaments de Catalunya pel malbaratament i la mala gestió dels separatistes. Els polítics separatistes han utilitzat sempre les administracions locals com a instruments al servei de la seva estratègia de divisió i confrontació, i no com a eines al servei de tots els ciutadans. Posarem en marxa un pla per complir els pagaments del deute pendent de la Generalitat amb els Ajuntaments catalans.
 2. 1.2. Tallar d’arrel el malbaratament del procés per destinar aquests recursos a millorar els serveis de tots els catalans
  1. 1.2.1
   Reduirem el nombre de Conselleries, alts càrrecs i assessors per estalviar en despesa pública i guanyar en eficiència. El Govern de coalició d’ERC i Junts ha disparat durant el seu mandat la despesa política: 13 conselleries que sumen 300 alts càrrecs i assessors. Posarem fre a aquest malbaratament.
  2. 1.2.2
   Recuperarem tots els diners públics que els polítics separatistes han malversat durant tot el procés, inclosos els destinats a l’organització del referèndum il·legal de 2017. Els polítics separatistes que ocupaven el Govern no van tenir cap mania de malversar els diners de tots els catalans, inclosos els destinats a l’atenció a la dependència, per destinar-los a finalitats il·legals. com demostren les condemnes judicials per malversació de molts d’ells.
  3. 1.2.3
   Realitzarem una auditoria integral i independent de la despesa pública per incrementar-ne l’eficiència, estalviar en despesa supèrflua i poder augmentar el finançament dels serveis públics. Identificarem les duplicitats administratives i suprimirem els organismes i entitats que resultin innecessaris, especialment aquells que es van crear per sostenir la causa independentista i, de pas, endollar cents de persones.
  4. 1.2.4
   Eliminarem el finançament d’aquesta fantasia tan cara que és la “República digital”. El separatisme ha dedicat milions d’euros a propaganda per Internet i a sufragar pagaments de servidors i perfils a les xarxes socials per alimentar les seves ficcions polítiques. Acabarem amb aquest ridícul malbaratament i destinarem aquests fons a finançar serveis públics essencials.
  5. 1.2.5
   Aturarem el programa espacial posat en marxa pels polítics nacionalistes i destinarem aquests diners a impulsar programes de ciència i innovació a Catalunya. El Govern d’ERC i Junts està gastant milions d’euros en un deliri de “NASA separatista” mentre deixa de banda les necessitats reals dels catalans. Posarem fre a aquest dispendi i garantirem una política sensata i amb els peus a Terra: posarem fi a la mal anomenada Agència Espacial de Catalunya i tornarem a la coordinació i cooperació en matèria aeroespacial amb el Govern central i la Unió Europea.
  6. 1.2.6
   Acabarem amb els “xiringuitos” polítics muntats pels independentistes per atendre les necessitats realment importants de tots els catalans. Suprimirem l'Oficina de Drets Civils i Polítics i el Comissionat per al Desplegament de l’Autogovern. Eliminarem qualsevol tipus de subvenció pública a la Plataforma per la Llengua, a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, a l’Institut Nova Història i a altres entitats que sobreviuen exclusivament gràcies als recursos i la rellevància que els atorguen les institucions separatistes.
  7. 1.2.7
   Prohibirem que els fons públics de la Generalitat puguin beneficiar directament o indirectament persones fugades de la Justícia. És vergonyós que polítics catalans que han comès delictes molt greus estiguin fugats de la Justícia per no assumir les seves responsabilitats, i que aquests mateixos polítics fugats estiguin vivint a l’estranger per eludir les seves responsabilitats a costa dels diners públics de tots els catalans ja és de jutjat de guàrdia.
  8. 1.2.8
   Tallarem el finançament públic a entitats que només busquen alimentar la divisió entre catalans i promoure el separatisme. La promoció del separatisme en cap cas podrà ser considerada “fi d’interès general” a efectes legals. Establirem que les entitats dedicades a aquestes activitats no puguin rebre subvencions ni ser adjudicatàries de contractes públics amb càrrec als fons de la Generalitat o les Entitats Locals de Catalunya.
 3. 1.3. Protegir els drets lingüístics de tots els catalans i acabar amb la persecució de l’espanyol acordada pel nacionalisme i el Govern de Sánchez i Illa
  1. 1.3.1
   Aprovarem una nova Llei de Drets Lingüístics que garanteixi el dret de tots els catalans a expressar-se en la llengua cooficial que escullin, espanyol o català o aranès a Aran, en igualtat de condicions. L’espanyol i el català tenen el mateix rang a tot Catalunya, així com el té l'aranès la Vall d’Aran: cap d’elles és “pròpia” o “forana” i totes són d’ús normal pels seus parlants.
  2. 1.3.2
   Eliminarem les barreres lingüístiques per a l’accés als llocs de treball públics. El coneixement del català serà considerat com a un mèrit valorable però mai un requisit indispensable per a l’accés a la funció pública ni per a la contractació com a personal laboral a l’Administració i a les entitats i organismes del sector públic institucional de la Generalitat. L’oferta formativa pública inclourà recursos suficients per a l’ensenyament de català a fi que aquells que obtinguin una plaça puguin assolir una competència adequada en ambdues llengües cooficials.
  3. 1.3.3
   Ni una multa més per retolar en espanyol: suprimirem les restriccions lingüístiques a empreses i comerços a fi que cadascú pugui retolar el seu negoci en la llengua que vulgui. Reformarem el Codi de Consum de Catalunya per eliminar les injustes restriccions lingüístiques i les multes a les empreses, comerços i autònoms que no retolen en català. Prohibirem que es puguin establir penalitzacions o crear “llistes de negocis” basades en la llengua.
 4. 1.4. Una cultura vibrant i que representi tots els catalans
  1. 1.4.1
   Elevarem l’esforç inversor en política cultural. Els últims pressupostos de l’independentisme han tornat a deixar de banda la inversió en cultura, que tan sols s’ha quedat en el 0,7%. Elaborarem un pla programat que prevegi un increment paulatí de la dotació pressupostària.
  2. 1.4.2
   Aprovarem una Llei de Patrocini i Mecenatge per fomentar i recompensar les contribucions dels particulars a la promoció de la cultura i la conservació del patrimoni cultural de Catalunya. Incrementarem les deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF per aportacions que serveixin per finançar activitats d’interès general vinculades a la cultura, la creació artística i la protecció, conservació i difusió del patrimoni historicocultural.
  3. 1.4.3
   Crearem un registre de Mecenatge Cultural en el qual s’inscriuran les persones que contribueixin de manera destacada a la promoció de la cultura. Les persones inscrites en el registre tindran accés a avantatges i beneficis en l’àmbit cultural, inclosos descomptes i preferència en l’accés a equipaments culturals i a exposicions i representacions artístiques a tot Catalunya.
  4. 1.4.4
   Crearem un Centre d’Alt Rendiment Artístic destinat a la formació dels artistes més prometedors de l’escena nacional i internacional. Servirà com a plataforma per a la consolidació i perfeccionament d’artistes destacats i incipients en l’escena catalana i pel seu impuls a nivell internacional.
  5. 1.4.5
   Aprovarem una nova Llei de creació cinematogràfica i audiovisual que potenciï la inversió estrangera a Catalunya. Incrementarem la competitivitat fiscal de la nostra comunitat per atraure rodatges. Buscarem diversificar la producció cinematogràfica. Flexibilitzarem les obligacions lingüístiques de les obres cinematogràfiques que es distribueixen a Catalunya.
  6. 1.4.6
   Potenciarem la indústria del videojoc a Catalunya. Estendrem a aquest sector, un dels més dinàmics i amb major potencial de creixement, les polítiques de suport i els mateixos incentius reconeguts al sector del cinema.
  7. 1.4.7
   Posarem en marxa un Bonus cultural i esportiu jove. Podran ser-ne titulars totes les persones menors de 26 anys, que podran canviar-lo ja sigui en l’adquisició de llibres o entrades per a museus, exposicions, concerts o representacions teatrals, o bé per a l’ús de gimnasos o instal·lacions esportives, així com per a la inscripció en competicions o esdeveniments esportius.
  8. 1.4.8
   Potenciarem la lectura i el sector del llibre a Catalunya. Elaborarem un nou Pla de la Lectura i el Llibre per fomentar la lectura entre tota la població catalana, especialment la més jove, i com a impuls per recuperar la posició de Catalunya com a referent del sector editorial, tant en català com en espanyol. Reformarem el Consell Català de la Lectura per evitar biaixos ideològics i abastar totes les expressions literàries de Catalunya.
  9. 1.4.9
   Establirem un Carnet Únic per a tota la Xarxa de Biblioteques de Catalunya. Posarem en marxa un Servei Català de Préstec Interbibliotecari que permetrà que qualsevol persona pugui consultar i sol·licitar a través d’un Catàleg Unificat qualsevol recurs bibliogràfic des de qualsevol lloc de Catalunya.
  10. 1.4.10
   Defensarem la investigació i difusió de la història de Catalunya de les tergiversacions nacionalistes. Cap entitat ni activitat dedicades a la invenció i manipulació històrica interessada en finalitats polítiques rebrà ni un sol euro públic de la Generalitat. Donarem suport als esforços acadèmics i divulgatius per a una història catalana neutral, verídica i contrastada.
  11. 1.4.11
   Despolititzarem la política cultural catalana, corregint els biaixos que els nacionalistes han generat durant dècades. Reformarem el Consell de la Cultura i de les Arts (ConCA) per garantir-ne la independència i neutralitat en l’orientació i avaluació de la política cultural de la Generalitat.
  12. 1.4.12
   Promocionarem la cultura i la literatura en català, posant el focus en els autors novells. Reforçarem l’aposta per les expressions literàries en els diferents gèneres en llengua catalana i per la visibilitat dels autors, sobretot els joves, potenciant la labor de la Institució de les Lletres Catalanes.
  13. 1.4.13
   Impulsarem la declaració de la tradició del Llibre i la Rosa de la Festa de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial per la UNESCO. Treballarem amb el MInisteri de Cultura per culminar la incorporació de la candidatura de Sant Jordi en la Llista Indicativa del Patrimoni Mundial d’Espanya.
  14. 1.4.14
   Fomentarem l’activitat de les Cases Regionals repartides per Catalunya. Posarem les Cases Regionals sota la dependència del Departament de Cultura i potenciarem el seu paper com a eines d’arrelament, vinculació i intercanvi cultural de tots els catalans amb altres Comunitats Autònomes.
  15. 1.4.15
   Protegirem la visibilitat i el degut reconeixement als autors literaris catalans amb obra escrita en espanyol. Promourem que la Institució de les Lletres Catalanes inclogui com “autors il·lustres de les lletres catalanes” autors catalans en espanyol com Carlos Ruiz Zafón, Ana María Matute, Juan Marsé o Terenci Moix, entre altres. També garantirem que s’organitzin actes de commemoració i cicles sobre la seva obra.
  16. 1.4.16
   Impulsarem totes les manifestacions culturals populars de Catalunya, sense biaixos ni exclusions. Posarem en valor, protegirem i difondrem el Flamenc català, la Rumba catalana, la Feria d’Abril a Catalunya i altres expressions culturals populars que han estat tradicionalment relegades i menyspreades com a “forànies” pels sectors nacionalistes.
  17. 1.4.17
   Reconeixerem la contribució dels firaires a la cultura popular de Catalunya. Realitzarem els tràmits necessaris a fi que les activitats realitzades en el marc de les fires d’atraccions tinguin la consideració d’activitats culturals.
2.
Per una veritable Reconstrucció que doni resposta a famílies, autònoms, pimes, treballadors per superar la crisi de la COVID-19.
 1. 2.1. Redoblar els esforços de prevenció. rastreig i vacunació per salvar vides fins que vencem junts la pandèmia
  1. 2.1.1
   Exigirem al govern d’Espanya allò que el senyor Illa s’ha negat a impulsar: un Pla Nacional de Vacunació amb criteris comuns i coordinats amb les CCAA. A hores d’ara, avançar fins aconseguir la vacunació de tota la població hauria de ser l’única prioritat política de tots: Govern central, CCAA i formacions polítiques. Ens comprometem a treure la vacuna del debat partidista per centrar esforços en el que és important, que és aconseguir que cada cop més persones estiguin immunitzades. Plantejarem la creació d’un Registre Nacional de Vacunació en coordinació amb les CCAA per controlar l’evolució del procés en temps real. Exigirem que es fixin criteris i calendaris comuns per al procés de vacunació a tot Espanya.
  2. 2.1.2
   Garantirem la transparència durant tot el procés de vacunació i sancionarem aquells que se saltin els protocols en benefici propi. Exigirem a totes les formacions polítiques amb presència institucional a Catalunya que assumeixin un compromís ètic per demanar la dimissió o destituir automàticament qualsevol càrrec polític que intenti o incompleixi els protocols de vacunació amb l’objectiu d’obtenir una vacuna en benefici propi o de persones properes, tot aprofitant la seva posició o responsabilitat institucional.
  3. 2.1.3
   Reforçarem el personal sanitari dedicat a la vacunació de la Covid-19 per garantir vacunes en horari de matí i tarda cada dia, inclosos els caps de setmana i festius. No podem córrer el risc de perdre vacunes només perquè el govern sigui incapaç d’assegurar que es posin a temps. Habilitarem i prestarem la formació específica necessària per poder participar en condicions idònies en el procés de vacunació a farmacèutics, odontòlegs i altres professionals sanitaris en actiu, tant en la Sanitat pública com privada, a personal sanitari resident i jubilat i a estudiants de disciplines sanitàries en l’últim any de formació.
  4. 2.1.4
   Elaborarem un Pla d'Atenció a la Patologia Confinada que s’ocupi de les malalties que no hagin estat suficientment ateses amb motiu de la major pressió hospitalària a causa de la Covid-19. Buscarem tractar amb la major celeritat els càncers, trombosis, diabetis, hipertensions i altres patologies que no hagin estat tractades o ho hagin estat indegudament pel desbordament viscut en molts centres sanitaris durant aquesta pandèmia, amb la finalitat de mitigar-ne en tot el que sigui possible els efectes i prevenir-ne la cronicitat evitable.
  5. 2.1.5
   Facultarem les oficines de farmàcia per realitzar crivatges de Covid-19 i participar en les tasques de rastreig de contagis tot garantint-ne la plena integració en el Circuit Covid. Oferirem als professionals farmacèutics la formació necessària per assegurar-ne la capacitació immediata per poder realitzar PCRs i proves d’antígens a fi de contribuir a controlar la transmissió del coronavirus. Els farmacèutics podran participar en el rastreig de contactes estrets amb casos positius de contagi o amb símptomes compatibles de Covid-19 en coordinació amb els equips d’atenció primària.
  6. 2.1.6
   Habilitarem també les mútues de treball per participar en el crivatges de covid entre els treballadors de les seves empreses adherides. Complementarem les mesures generals de prevenció i higiene en l’àmbit laboral per part de les mútues de treball amb crivatges periòdics de Covid-19 entre el personal de les empreses, en coordinació amb els equips d’atenció primària.
  7. 2.1.7
   Reforçarem les mesures de seguretat i prevenció sanitària als centres residencials de persones grans de Catalunya: totes les residències hauran de disposar d’un professional d'infermeria. En coordinació amb els equips d’atenció primària, vetllarà per la salut de les persones usuàries i pel personal del centre, prestarà una assistència sanitària bàsica i controlarà les condicions de possibles amenaces epidemiològiques. Serà alhora l’encarregat d’aplicar els protocols d’actuació en cas d’emergència sanitària i de derivació a centres sanitaris en cas de casos positius de contagi o amb símptomes compatibles. Actualitzarem els mòduls dels concerts amb residències de titularitat privada per garantir els mitjans suficients per a l'adopció d’aquestes mesures.
  8. 2.1.8
   Garantirem que la gestió de la pandèmia es basi exclusivament en les recomanacions dels tècnics i experts sanitaris i evitarem qualsevol ingerència política. Els professionals sanitaris i les societats científiques han criticat de forma reiterada els errors comesos durant aquesta crisi, com a conseqüència de l’escassa preparació de les persones responsables i de les constants ingerències polítiques. Apostem per una gestió sanitària despolititzada, basada en criteris tècnics objectius. Donarem suport a les reclamacions de les societats científiques i a les propostes de la societat civil per corregir les carències i reforçar el sistema de salut de Catalunya.
  9. 2.1.9
   Impulsarem una avaluació externa, tècnica i independent de la gestió de la pandèmia a Catalunya. La gestió de la pandèmia, tant des del Govern central de Pedro Sánchez i Salvador Illa com des del Govern de Quim Torra i Pere Aragonès, ha fet que tot Espanya i Catalunya en particular mostrin algunes de les pitjors dades d’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 a tot el món. Encarregarem un informe d’avaluació que permeti corregir errors i evitar que es repeteixin en pròximes onades de la Covid-19.
  10. 2.1.10
   Garantirem que Catalunya acudeixi a totes les reunions del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Catalunya no pot quedar-se fora de les reunions on s’avalua, es debat i decideix el curs d’actuació enfront de la pandèmia només perquè els partits nacionalistes del Govern s’obcequin a continuar amb la seva estratègia de divisió i confrontació. Cadascun dels seus gestos irresponsables costa vides i llocs de treball a tots els catalans. Treballarem amb lleialtat institucional a fi que Catalunya estigui en els centres de decisions relacionats amb aquesta crisi sanitària i poder així contribuir a la recuperació de tot Espanya.
 2. 2.2. Una educació segura i sense escletxa digital per a tots els nens i nenes mentre duri la crisi sanitària
  1. 2.2.1
   Establirem totes les mesures d’higiene i prevenció necessàries per garantir una educació segura i presencial sempre que sigui possible. Dotarem els centres educatius de Catalunya de tots els mitjans, obres de millora, dispositius tecnològics i equips de protecció individual necessaris per garantir la prevenció de contagis dins de la comunitat educativa. Alumnat, professorat i d’altre personal del centre comptaran amb mascaretes i gels hidroalcohòlics en quantitat suficient per protegir adequadament la salut.
  2. 2.2.2
   Dotarem tot l’alumnat de tauletes amb connexió a Internet per eliminar l’escletxa digital. Ho farem amb un sistema de préstec com el que proposem per als llibres de text. Prioritzarem en el seu lliurament les famílies amb menys recursos a fi que cap nen quedi desconnectat.
  3. 2.2.3
   Posarem a disposició del professorat els dispositius i les eines necessaris per a l’ensenyament a través de classes en línia. El professorat disposarà d’un ordinador portàtil amb connexió a servidors d’alta capacitat que assegurin el correcte desenvolupament de les classes que no siguin presencials. Oferirem formació específica en competències digitals dirigida al professorat i les famílies.
  4. 2.2.4
   Designarem un Coordinador Covid a cada centre educatiu sostingut amb fons públics per assegurar que cap alumne quedi desconnectat. Serà l’encarregat del seguiment de les mesures aplicades pel centre per garantir la continuïtat educativa davant de qualsevol contingència relacionada amb la pandèmia. Vetllarà per la participació de l’alumnat a les classes en línia i contactarà amb les famílies davant de possibles absències per evitar casos de desconnexió educativa.
  5. 2.2.5
   Farem efectiva la baixada de les ràtios d’alumnes per aula. El Govern admet que no s’està respectant el distanciament social a les classes. Contractarem professorat de suport i habilitarem nous espais educatius per aconseguir unes ràtios que no superin els 20 alumnes per aula a Primària i Secundària.
  6. 2.2.6
   Impulsarem tutories personalitzades en grups reduïts d’alumnes i en horari extraescolar per recuperar el temps perdut per la pandèmia. La creació d’aquests grups ha demostrat ser una mesura molt efectiva per recuperar part del rendiment educatiu dels alumnes perdut durant aquests mesos d’incertesa i no presencialitat. Volem compensar els efectes de la pandèmia a fi que aquests no es multipliquin de cara al futur.
  7. 2.2.7
   Prestarem especial atenció a la garantia del dret a l’educació de l’alumnat amb necessitats educatives especials durant la pandèmia. Posarem els mitjans de suport necessaris a disposició de centres ordinaris i centres d’educació especial per assegurar el seguiment adequat de les classes en funció de les circumstàncies específiques de l’alumnat amb discapacitat. Es garantirà l’existència i utilització de mascaretes transparents homologades als centres amb alumnes amb sordesa o amb trastorns de l'espectre autista.
 3. 2.3. Donar suport a les famílies i col·lectius més vulnerables com a condició per a una recuperació de la pandèmia i que no quedi ningú enrere
  1. 2.3.1
   Establirem un ajut per als pares i mares que hagin de cuidar els seus fills en quarantena obligatòria sense necessitat de PCR positiva. Tindran dret a aquest ajut els treballadors assalariats i autònoms, que no puguin teletreballar, amb fills menors de 12 anys i que hagin de fer quarantena per contacte estret amb un contagi confirmat amb símptomes compatibles de Covid-19, encara que no tinguin prova positiva de contagi. La quantia de l’ajut serà equivalent a l’import de la prestació econòmica per incapacitat temporal i la seva duració coincidirà amb la de la quarantena o la data d'alta mèdica.
  2. 2.3.2
   Implantarem ajuts directes a les famílies per comprar mascaretes. Ho farem a través de la nova Targeta Social. En prioritzarem la concessió en funció de la renda i el nombre de membres de la llar. Els ajuts arribaran al 100% del preu en cas de famílies especialment vulnerables.
  3. 2.3.3
   Promourem els acords de les famílies amb les entitats financeres per ajornar el pagament de la hipoteca sobre l’habitatge habitual. Establirem incentius en els acords sobre hipoteques de famílies amb membres en ERTO o que hagin perdut la feina o tancat el seu negoci, o que no puguin fer front amb normalitat al pagament a causa d’haver-se vist afectats per la crisi de la Covid-19.
  4. 2.3.4
   Bonificarem l’IBI a les famílies que s’hagin vist afectades per la pandèmia mentre duri la situació d’emergència sanitària. Crearem una línia d’ajuts als Ajuntaments que bonifiqui la quota de l’IBI fins al 100% a les famílies que s’hagin vist afectades per la crisi de la Covid-19.
  5. 2.3.5
   Dotarem dels mitjans de protecció sanitària precisos els professionals i voluntaris de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social. Assegurarem la provisió suficient d’equips de protecció individual per a totes les persones que durant aquesta pandèmia, de forma professional o voluntària, dediquen el seu temps a ajudar aquells que pitjor ho estan passant.
  6. 2.3.6
   Garantirem l’accessibilitat, seguretat i higiene als parcs i àrees infantils de tot Catalunya. Eliminarem qualsevol barrera arquitectònica per assegurar la igualtat de tots els menors d’edat i els seus acompanyants en l’accés i gaudi dels parcs infantils. Reforçarem les mesures de protecció per evitar els riscos d’accidents i de contagi.
 4. 2.4. Invertir en Ciència per potenciar la investigació en tractaments i vacunes cada cop més efectius enfront al coronavirus
  1. 2.4.1
   Incrementarem el pressupost públic en I+D+i fins assolir l’objectiu europeu del 2% del PIB. La inversió en Ciència a Catalunya porta anys estancada en l’1,4% del PIB després de gairebé una dècada de retallades pels nacionalistes. Dotarem de més recursos per finançar la investigació científica i tecnològica per agents públics i privats; a més, posarem el focus en la investigació biomèdica.
  2. 2.4.2
   Advocarem per aconseguir que s’inclogui una casella a la declaració de l’IRPF i a la de l’Impost de Societats per finançar la Ciència. Serà igual que la casella solidària per finançar entitats socials, sense que siguin opcions excloents. Els contribuents podran marcar la casella a fi que es destini l’equivalent a un 0,7% de la seva quota a projectes i activitats d’investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació, de forma addicional a la resta de caselles de l’IRPF, inclòs el 0,7% per a fins socials.
  3. 2.4.3
   Impulsarem la captació de talent investigador a Catalunya, sobretot en l’àmbit de les Ciències de la Salut. Dotarem de més recursos l’ICREA per realitzar noves convocatòries per reforçar la capacitat del sistema d’investigació català, tot posant el focus en la biomedicina i en particular en aquells projectes relacionats amb el tractament de la Covid-19.
 5. 2.5. Protegir els llocs de treball a Catalunya i reforçar els ajuts a fi que els treballadors en ERTO puguin tirar endavant les seves famílies
  1. 2.5.1
   Exigirem al Govern central que prorrogui els ERTO i els ajuts a les empreses i treballadors tot el temps que sigui necessari fins que es donin les condicions que facin possible una veritable recuperació. Reclamarem que els ERTO s’allarguin, com a mínim, fins al proper estiu, a part de valorar possibles ampliacions segons l’evolució del procés de vacunació, i que els ajuts incloguin els sectors del turisme, el comerç de proximitat i l’hostaleria.
  2. 2.5.2
   Crearem ajuts per complementar el salari dels treballadors en ERTO de manera que a final de mes rebin, com a mínim, el salari mínim interprofessional. Col·laborarem amb el Govern central des de les oficines d’ocupació per assegurar que tots els treballadors en ERTO cobrin l’atur i ho facin a temps.
  3. 2.5.3
   Dissenyarem programes de formació dirigits als treballadors en ERTO amb continguts específics per sectors d’activitat. El Govern de Sánchez i Illa no ha ofert als treballadors res, a part de deixar-los esperant esdeveniments. Farem tot el possible perquè puguin aprofitar aquesta situació per actualitzar les seves competències i progressar professionalment després de la seva reincorporació.
  4. 2.5.4
   Crearem una borsa de treball per facilitar la contractació de substitucions, obres o serveis de caràcter temporal mentre no estigui prevista la seva reincorporació. Serà gestionada pel SOC. S’hi inclouran també aquells treballadors d’ERTO per a qui sigui compatible una feina a temps parcial.
 6. 2.6. Donar suport a les pimes i autònoms afectats per la crisi de la Covid-19 per poder aguantar i recuperar-se
  1. 2.6.1
   Posarem en marxa un Pla de Rescat amb ajuts directes del 75% de la facturació perduda per a totes les pimes i autònoms que s’han vist afectats per aquesta crisi sanitària. Establirem una línia de microcrèdits amb aval públic de l’Institut Català de Finances amb condicions favorables i durada de 3 a 5 anys. L’aval serà gratuït i no devengarà cap tipus d’interès.
  2. 2.6.2
   Establirem ajuts de fins a 4.000 euros per al pagament del lloguer de locals comercials als negocis que hagin estat colpejats per la pandèmia. Donarem ajuts de 2.000 euros per a pimes i autònoms que hagin vist limitat el desenvolupament normal de la seva activitat per les mesures decretades per les autoritats sanitàries.
  3. 2.6.3
   ¡Compensarem els propietaris de locals comercials per afavorir acords per a la rebaixa del lloguer. L’única mesura que ha pres el Govern d’ERC i Junts ha estat traspassar part de les pèrdues als propietaris, però sense posar sobre la taula cap solució real. Donarem als propietaris de locals comercials que arribin a acords amb els seus llogaters un ajut equivalent al 60% de la renda que es pacti reduir i del 30% de la que s’acordi ajornar. Si la rebaixa acordada fos permanent, es consideraria la renda del temps que restés al contracte.
  4. 2.6.4
   Impulsarem un Pla Especial per a l’Hostaleria amb ajuts per a inversió en obres d’adequació i ventilació per prevenir el risc de contagis. No pot ser que es responsabilitzi l’hostaleria del descontrol de la pandèmia. Atorgarem ajuts per finançar la instal·lació d’elements de climatització a terrasses i de medició de CO2 i sistemes de renovació de l’aire en interiors.
  5. 2.6.5
   Desplegarem un Pla de Xoc per a l’Oci Nocturn amb ajuts del 75% de la facturació perduda que asseguri la supervivència d’aquest sector mentre duri aquesta crisi sanitària. Contemplarem ajuts directes, suspendrem el pagament de taxes i tràmits amb les administracions i impulsarem les mesures necessàries per assegurar una reapertura segura quan l’evolució de la pandèmia ho permeti. Afavorirem l’adaptació sense cost de les llicències d’oci nocturn a restauració i hostaleria mentre estigui suspesa aquesta activitat.
  6. 2.6.6
   Posarem en marxa un nou Pla Estratègic de Turisme 2030 que aprofiti la recuperació per apuntalar les fortaleses del sector. Impulsarem alhora una actualització del Pla de Màrqueting de Turisme de Catalunya amb la finalitat de recuperar la imatge internacional de la nostra comunitat com a referent turístic en un context de recuperació de la pandèmia de la Covid-19.
  7. 2.6.7
   Suspendrem l’aplicació de la taxa turística per facilitar l’atracció de turistes a Catalunya mentre duri la crisi sanitària de la Covid-19. Aquest tribut, que no es paga en altres CCAA, suposa una dificultat afegida per a la recuperació del sector turístic català. Donarem un respir al sector i facilitarem la seva recuperació amb la suspensió de l’Impost sobre Estades a Establiments Turístics de Catalunya mentre duri l’emergència sanitària.
  8. 2.6.8
   Crearem un Bonus Turístic de 500 euros perquè les famílies catalanes s’animin a fer turisme dins de Catalunya i contribuir a la reactivació del sector. El farem efectiu al més aviat possible per arribar ja a les vacances de Setmana Santa. El bonus anirà dirigit a famílies de classe mitjana i treballadora i podrà canviar-se per estades en allotjaments i per l’adquisició de paquets turístics en agències de viatges i en destins dins de Catalunya.
  9. 2.6.9
   Establirem mesures de suport al sector de la venda ambulant. Aprovarem una Llei marc de venda ambulant i no sedentària que estableixi criteris clars i simplifiqui tràmits per al desenvolupament d’aquesta activitat en tot el territori català. Integrarem el comerç ambulant i els mercadillos i mercats de proximitat en els plans turístics i de promoció comercial.
  10. 2.6.10
   Implantarem una tarifa plana de 60 euros per als autònoms que iniciïn una nova activitat a Catalunya després d'haver hagut d'aturar-la per la Covid-19. Consistirà en una bonificació sobre la base mínima de cotització a la Seguretat Social durant un màxim de 2 anys, que deixi la quota en 60 euros el mes durant 12 mesos, del 60% els 6 mesos següents i el 30% els 6 següents. L’ajut es podrà sol·licitar encara que l‘autònom s’hagués beneficiat amb anterioritat de la tarifa plana amb motiu de l’inici de la seva activitat anterior.
  11. 2.6.11
   Ajudarem els autònoms que s’hagin vist forçats a cessar la seva activitat a fi que puguin recuperar llacunes de cotització i accedir a una pensió contributiva en jubilar-se. Milers d’autònoms s’estan veient obligats a tancar el seu negoci per culpa de la crisi causada per la Covid-19. El mateix va passar a un altre gruix d’autònoms al llarg de la crisi que va començar el 2008 i molts encara no han aconseguit reemprendre la seva activitat ni trobar un lloc de treball des d’aleshores. Subscriurem un conveni especial amb la Seguretat Social que els permeti recuperar els períodes de cotització perduts durant la seva inactivitat, amb bonificacions creixents com més breu sigui el temps que els resti per assolir el temps necessari per obtenir una pensió contributiva de jubilació.
 7. 2.7. Emprendre una veritable transformació digital del sector públic de la Generalitat i de l’economia de Catalunya
  1. 2.7.1
   Aprovarem una Llei de Transformació Digital de Catalunya que permeti assentar les bases d’un nou model per al segle XXI. Posarem la digitalització al servei de les persones, no de la política. Aprofitarem l'oportunitat que ofereixen els fons comunitaris del Pla de recuperació per a Europa perquè Catalunya recuperi el lideratge econòmic perdut després de dècades de miopia nacionalista i, sobretot, després de la divisió i incertesa generades pel procés.
  2. 2.7.2
   Posarem en marxa el Programa CatDigital 2035 per fer de Catalunya un referent mundial digital. Inclourà ajuts directes, crèdits amb aval públic, bonificacions i altres incentius per facilitar la digitalització i la implantació de les TIC a les empreses, en especial les pimes.
  3. 2.7.3
   Impulsarem una Generalitat electrònica que permeti a tots els ciutadans contactar i relacionar-se amb l’administració des de qualsevol part a través del seu ordinador, mòbil o tauleta. Impulsarem el desenvolupament d’una veritable Administració Digital, que garanteixi la confidencialitat i el tracte correcte de les dades personals i digitals. Generalitzarem la utilització de sistemes de firma digital (certificat digital, DNI-e, Cl@ve, etc.) en tots els tràmits administratius.
  4. 2.7.4
   Garantirem que cap persona hagi d’aportar cap paper que ja hagi presentat abans en qualsevol administració. Cada català tindrà una Carpeta Personal a la seu electrònica de la Generalitat on podrà consultar tots els tràmits en curs i l’historial dels que ja hagi realitzat. La documentació presentada per cada persona s’arxivarà amb un codi únic que en permeti la identificació i recuperació sempre que calgui.
  5. 2.7.5
   Durem a terme una auditoria del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CCTI). Acabarem amb els sobrepreus en les contractacions per raons clientelars a sectors vinculats als partits nacionalistes i assegurarem el bon ús de tots els fons dedicats a promoure les TIC.
  6. 2.7.6
   Potenciarem el comerç electrònic i facilitarem la incorporació del comerç català de proximitat en les principals plataformes de distribució. Impulsarem la creació de plataformes en línia a través de les quals els productors locals i artesans catalans puguin exposar i vendre els seus productes, en col·laboració amb empreses de distribució a domicili.
  7. 2.7.7
   Impulsarem que tot Catalunya pugui tenir accés a Internet i la millora de la cobertura de fibra òptica als principals nuclis urbans. Treballarem amb els operadors i eliminarem traves administratives amb l’objectiu últim de garantir una connexió mínima de 100 Mpbs a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants. Col·laborarem amb el Govern central per afavorir, en la mesura del possible, la introducció del 5G a Catalunya.
  8. 2.7.8
   Promourem l’educació digital a fi que totes les persones puguin participar de la transformació digital. El currículum de totes les etapes educatives incorporarà continguts i objectius en competències digitals. Impulsarem una formació en entorns digitals i TIC en col·laboració amb les empreses, i treballarem amb els Ajuntaments per posar aquesta formació digital a l’abast de tota la població, incloses les persones grans, per evitar l’exclusió digital.
  9. 2.7.9
   Vetllarem per la protecció dels drets digitals i per la formació i conscienciació de la ciutadania respecte als seus drets a Internet. Les persones tenen els mateixos drets en el món digital que en l’analògic. Reforçarem els mitjans a disposició de les unitats de delictes informàtics dels Mossos d’Esquadra i de l’Agència Catalana de Ciberseguretat per assegurar la protecció efectiva dels drets de totes les persones a Internet.
 8. 2.8. Impulsar la transició ecològica davant del repte del canvi climàtic
  1. 2.8.1
   Elaborarem una nova Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic 2030. Vetllarem des de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per la seva aplicació i pel compliment dels objectius d’emissions de gasos d’efecte hivernacle marcats per l’Acord de París que corresponguin a Catalunya dins de la planificació estatal. Adaptarem la nostra Llei autonòmica de Canvi Climàtic al contingut de la nova norma estatal que s’aprovi aquesta legislatura.
  2. 2.8.2
   Donarem suport a la rehabilitació d’habitatges i promourem l’eficiència energètica amb un programa específic de sostenibilitat. Apostarem per un model d’edificació que compleixi l’objectiu de “0 emissions” en les institucions i edificis públics i promourem patrons de consum responsable. Fomentarem una edificació d’habitatges en els quals l’aïllament tèrmic i acústic es millorin notablement respecte als estàndards actuals.
  3. 2.8.3
   Impulsarem l’eficiència energètica i l’eliminació de les emissions de gasos contaminants dels edificis. Ho farem per mitjà de sistemes passius en façanes, tancaments, calefaccions, cobertes vegetals, comptadors intel·ligents, etc. Incentivarem fiscalment l’increment de les prestacions bioclimàtiques, l’eficiència energètica i la “intel·ligència” dels edificis.
  4. 2.8.4
   Desenvoluparem un programa de mobilitat sostenible que estableixi objectius mesurables de reducció de CO2 i millores en la qualitat de l’aire. Tirarem endavant una actualització de l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle perquè serveixi com a referència per realitzar les correccions pertinents.
  5. 2.8.5
   Promocionarem l’ús de cotxes elèctrics i la creació d’una xarxa de punts de recàrrega que afavoreixi la circulació d’aquest tipus de vehicles. Fomentarem el transport col·lectiu urbà i interurbà, a més de donar suport a la renovació de flotes per d’altres de més modernes i menys contaminants.
  6. 2.8.6
   Incentivarem la producció d’energies renovables per a autoconsum i dissenyarem esquemes favorables per a la generació distribuïda. Simplificarem tant com sigui possible els tràmits administratius per a les renovables i l’autoconsum, i promourem la regulació necessària per al desenvolupament de xarxes tancades de distribució, especialment en el marc de polígons industrials i comunitats residencials de propietaris, així com afavorirem la implantació d’aquestes fonts d’energia als espais comuns.
  7. 2.8.7
   Aprovarem una Llei d’Economia Circular que converteixi els principis de reducció, reutilització i reciclatge en eixos transversals del nostre desenvolupament econòmic. Buscarà reduir al mínim els residus a l’abocador, garantir que el 100% del residu generat tingui un tractament previ i acabar amb els abocadors incontrolats. Complirem els objectius europeus: reciclar el 65% dels residus municipals abans de 2030, el 75% dels residus d’embalatges abans de 2030 i reduir els dipòsits a abocadors un màxim del 10% abans de 2030.
  8. 2.8.8
   Frenarem la contaminació per plàstics i complirem amb els objectius marcats per la Unió Europea. Cada any 8 milions de tones de plàstic arriben als nostres mars i oceans. Establirem la prohibició d’articles de plàstic d’un sol ús com palles, coberts, plats, gots, bastonets, encenedors no recargables i envasos de poliestirè expandit, entre d’altres. Promourem l’aprovació de codis de bones pràctiques amb el sector de la distribució per reduir els envasos de plàstic, sobretot en productes frescos i de duració limitada.
  9. 2.8.9
   Incrementarem el reciclatge de residus domèstics per mitjà del foment de recollida selectiva. Tots els municipis de més de 5000 habitants hauran de disposar de sistemes de recollida selectiva que habilitin la separació, com a mínim, de vidre, envasos, paper i cartró i residus orgànics, així com de roba, olis i bateries, amb la finalitat de reduir al mínim possible la fracció resta no apta per al reciclatge. Fomentarem la reutilització dels residus industrials, agrícoles, forestals o ramaders i de la resta de sectors per mitjançant la seva valoració energètica.
  10. 2.8.10
   Elaborarem un Pla d’Aprofitament d’Aliments que permeti reduir al màxim els sobrants i els excedents de menjar. Implicarem els agents socials i tots els operadors en les diferents fases de la cadena alimentària amb la finalitat de reduir els sobrants en origen i durant el procés de transformació, distribució i comercialització, així com de minimitzar el malbaratament d’aliments a comerços i establiments d’hostaleria.
  11. 2.8.11
   Impulsarem la depuració i reutilització de l’aigua, tot garantint que sempre sigui més barat que pagar les multes per vessaments. Fomentarem l’aprofitament de les sinergies amb la producció d’energia. Proposarem la instal·lació de depuradores a les diferents instal·lacions implicades en el cicle i ús de l’aigua. Estudiarem la potencial obtenció d’energia renovable en turbines a zones concretes de la xarxa de circulació d’aigua potable i regenerada.
  12. 2.8.12
   Protegirem de manera prioritària els Parcs Naturals i les Zones d’Especial Conservació de la XARXA NATURA 2000. Impulsarem una estratègia per a la recuperació del litoral i una Xarxa de Parcs Subaquàtics i Marins.
3.
Pel retorn d’empreses a Catalunya i una reactivació de l’economia que aporti alleujament a famílies, autònoms, pimes i treballadors
 1. 3.1. Promoure un lloc de treball digne, la creació de feina estable i de qualitat i més suport per als autònoms
  1. 3.1.1
   Reformarem el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), tot potenciant l’atenció individualitzada a les persones en situació de desocupació. Potenciarem els serveis d’orientació laboral individualitzats a treballadors i empreses, així com la capacitació específica dels professionals a les oficines d’ocupació. Posarem a disposició dels orientadors laborals de les oficines d’ocupació del SOC l’eina de perfilat estadístic desenvolupada pel SEPE, informació dels portals d’ocupació i dels registres dels serveis públics d’ocupació de tot Espanya amb els quals podran estimar l’ocupabilitat a cada sector d’activitat i les possibilitats de millora en funció de les diferents accions formatives i d’ocupació disponibles.
  2. 3.1.2
   Establirem un sistema d’incentius per a les empreses que apostin per l’estabilitat laboral. Catalunya, igual que la resta d’Espanya, es troba al capdavant d’Europa en precarietat laboral: 9 de cada 10 nous contractes de feina són temporals. Contribuirem a reduir la temporalitat del mercat de treball des de la Generalitat amb bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social a les empreses amb menor rotació de cada sector.
  3. 3.1.3
   Implementarem els Xecs de Formació perquè les persones en situació d’atur puguin escollir directament la formació que millor s’adapti a les seves necessitats. El Govern, liderat pels partits nacionalistes, s’ha negat fins avui a implantar els xecs de formació a Catalunya, malgrat que la legislació nacional ja ho permet gràcies a Ciutadans. Les persones en situació de desocupació que es beneficiïn d’aquests xecs comptaran amb l'assessorament d’orientadors del SOC, que els ajudaran i els informaran sobre la qualitat dels cursos ofertats per centres acreditats.
  4. 3.1.4
   Afavorirem que els autònoms que treballen en activitats de temporada mantinguin l’alta durant tot l’any. Molts autònoms catalans treballen en establiments comercials i hotelers aprofitant les temporades de turisme i després es donen de baixa durant la resta de l’any per la caiguda de l’activitat. Establirem bonificacions sobre les cotitzacions a la Seguretat Social durant els mesos de temporada baixa i així evitarem que es donin de baixa per no fer front a les quotes i fer-los més fàcil mantenir la seva activitat durant tot l’any.
  5. 3.1.5
   Facilitarem que els autònoms contractin substituts durant el temps de baixa per no interrompre la seva activitat. Crearem una borsa d’ocupació al SOC, ordenada per perfils, perquè els autònoms que estiguin de baixa per accident, malaltia, maternitat o paternitat tinguin fàcil contractar algú que els substitueixi i no hagin d’interrompre la seva activitat durant el temps d’absència.
  6. 3.1.6
   Facilitarem el relleu generacional dels autònoms que es jubilin perquè no hagin de tancar el seu negoci. Crearem un servei al SOC que permeti als autònoms en edat propera a la jubilació entrar en contacte amb altres treballadors, preferiblement sense feina, que estiguin disposats a fer-se càrrec del negoci a fi que aquest no hagi de tancar per manca de relleu.
  7. 3.1.7
   Posarem tots els mitjans necessaris perquè els nostres emprenedors tinguin una veritable “segona oportunitat” i puguin tornar-se a aixecar. Facilitarem que els emprenedors puguin acudir a mecanismes de mediació i arbitratge per a la reestructuració dels seus deutes, inclosos els que tinguin amb la Generalitat. Establirem ajuts per incentivar els acords extrajudicials de pagament amb deutors persones físiques que estiguin en risc d’insolvència per causes justificades alienes a la seva voluntat.
  8. 3.1.8
   Posarem en marxa un Programa d’Adaptació a les TIC i el Teletreball. Abordarem de manera específica la formació en competències digitals dels treballadors i autònoms majors de 45 anys per facilitar la seva permanència en l’ocupació o el seu reciclatge i inserció laboral en cas que perdin el seu lloc de treball.
  9. 3.1.9
   Reforçarem la inspecció de Treball de Catalunya per lluitar contra el frau en l’ocupació. Modernitzarem les eines tecnològiques a disposició de la Inspecció amb la incorporació d’algorismes per a la detecció del frau laboral. Posarem especial atenció a l’encadenament fraudulent de contractes temporals i de falsos autònoms.
 2. 3.2. Una fiscalitat més justa perquè no paguin sempre els mateixos
  1. 3.2.1
   Abaixarem l’IRPF que paga la classe mitjana i treballadora. Catalunya és la comunitat d’Espanya en la qual els treballadors amb menys ingressos paguen més impostos sobre la renda. És intolerable que aquells que només tenen el seu salari hagin de pagar més que ningú per sostenir els capricis del separatisme i tot el malbaratament que ha generat el procés. Reduirem progressivament els tipus aplicables als nivells inferiors de renda en el tram autonòmic de l’impost, fins equiparar-los a l’escala estatal. En particular, abaixarem en 2,5 punts, del 12% al 9,5%, el tipus impositiu aplicable a les rendes fins a 12.450 euros anuals.
  2. 3.2.2
   Revertirem l’atracament en l’Impost de Successions que afecta els patrimonis més modestos. Just a l’inici de l’emergència sanitària de la Covid-19, el Govern de coalició va pactar amb En Comú Podem una estocada en l’Impost de Successió i Donacions, amb pujades que afecten tots els patrimonis, també els més modestos, que van del 57% al 775%.
  3. 3.2.3
   Reduirem l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP/AJD) que es paga en comprar un habitatge. Catalunya té els impostos sobre la compravenda d’habitatge més alts de tot Espanya. Establirem una escala progressiva en l’impost aplicable en l'adquisició d’habitatges de valor inferior a 1.000.000 d’euros. En particular, reduirem al 7% el tipus de l’ITP/AJD en les adquisicions d’habitatge el valor del qual no superi els 300.000 euros.
  4. 3.2.4
   Impulsarem una racionalització dels impostos propis de Catalunya, especialment els aprovats pels nacionalistes per sostenir el procés. Catalunya és la Comunitat Autònoma que ha creat durant aquest temps més impostos propis, 19 en total, i en conseqüència, ha provocat que les famílies i les empreses catalanes siguin les que més impostos paguen de tot Espanya. Posarem fi a aquest creixement descontrolat per garantir als catalans un tracte fiscal just i equitatiu.
 3. 3.3. Menys burocràcia i zero morositat per estimular l’emprenedoria i posar-ho fàcil a les nostres empreses
  1. 3.3.1
   Simplificarem les càrregues administratives que suporten les nostres empreses i llasten l’activitat econòmica de Catalunya. Eliminarem tràmits burocràtics innecessaris, evitarem crear noves càrregues administratives i reduirem la paperassa que suporten les empreses, especialment les pimes.
  2. 3.3.2
   Eliminarem les barreres reguladores que frenen el creixement per afavorir la consolidació i internacionalització de les empreses catalanes. Les empreses que assoleixen un cert volum tenen moltes més facilitats per ser productives i competitives, sobretot en mercats internacionals. Revisarem la normativa econòmica i flexibilitzarem els requisits que discriminen en funció de la mida de l’empresa, fet que evitarà barreres que desincentiven el creixement.
  3. 3.3.3
   Acabarem amb la morositat: ens comprometem a fer que els proveïdors i contractistes de la Generalitat cobrin com a màxim en 15 dies. La Generalitat tarda uns 48 dies de mitjana a pagar les seves factures, el doble que la mitjana de les CCAA. Inclourem en tots els contractes públics l’obligació que es pagui en el termini marcat els subcontractistes i d’informar la Generalitat sobre el seu incompliment. Establirem el pagament directe al subcontractista quan no cobri a temps.
  4. 3.3.4
   Promourem el reconeixement de les autoritzacions administratives d’altres CCAA per facilitar la implantació d’empreses a Catalunya i avançar en la unitat de mercat. L’existència de 17 normatives diferents, una per cada una de les CCAA, en ocasions es converteix en una barrera que fa molt difícil que les empreses creixin i s’expandeixin a altres comunitats. Si volem que les empreses catalanes puguin treballar amb facilitat en el conjunt d’Espanya i que noves empreses s’instal·lin a la nostra terra, els ho hem de posar fàcil.
 4. 3.4. Apostar per la innovació i per un sector industrial competitiu
  1. 3.4.1
   Aprovarem una Llei de Foment de la Innovació Empresarial i la Transferència Tecnològica. Posarem les empreses al centre de l’I+D+i configurant un sistema Integrat de Ciència i Tecnologia de Catalunya que aprofiti de manera coordinada tot el potencial dels recursos privats i públics dedicats a la investigació i la innovació a Catalunya. Incentivarem la transferència de coneixement al teixit empresarial a través, entre d’altres, de la Fundació Catalana per a la Investigació i la Innovació (FCRIC).
  2. 3.4.2
   Crearem un Xec d’Innovació com a eina per afavorir la inversió en I+D+i per part de les empreses. Les empreses que no puguin exhaurir totes les seves deduccions fiscals per I+D+i podran bescanviar l’import no consumit per ajuts per finançar projectes tecnològics i innovadors propis o bé podran transferir el Xec amb un plus a una tercera empresa que hagi invertit prèviament en aquests mateixos projectes.
  3. 3.4.3
   Afavorirem la transferència de tecnologia de les Universitats i centres tecnològics i d’investigació a les empreses, especialment les pimes. Fomentarem la creació de consorcis especialitzats per sectors entre Universitats i centres tecnològics i d’investigació. Establirem mecanismes d’avaluació i línies de finançament addicional mitjançant programes marc condicionades al compliment d’objectius cientificotècnics basats en publicacions, aplicacions tecnològiques o patents aconseguides. Incentivarem els investigadors potenciant la figura del sexenni de transferència.
  4. 3.4.4
   Potenciarem l’ecosistema d’innovació català per posar Catalunya i tot Espanya a l’avantguarda de la I+D+i europea. Institucions punteres com, entre d’altres, la Barcelona Science Park, Barcelona Biomedical Research, el Barcelona Supercomputing Centre, Biocat o la Xarxa de Centres d’Investigació tindran assegurada la seva suficiència econòmica i la seva autonomia financera i de personal i estaran subjectes a una avaluació externa rigorosa de les seves tasques.
  5. 3.4.5
   Facilitarem la feina a les startups i la dinamització de l’ecosistema emprenedor. Catalunya constitueix un dels hub innovadors més importants d’Espanya i Europa. Potenciarem els incentius fiscals per la inversió de particulars en empreses innovadores de nova o recent creació. Estendrem aquests mateixos incentius a aquells que inverteixin indirectament en pimes innovadores a través d’instruments d’inversió col·lectiva, com a fons de capital risc.
  6. 3.4.6
   Crearem un fons de Capital Risc per incrementar el finançament públic i mobilitzar els fons privats cap a la innovació desenvolupada a Catalunya. La manca d’ajuts en les primeres etapes de desenvolupament d’una tecnologia és una carència important del sistema de coneixement català. El Fons d’Innovació es basarà en la col·laboració publicoprivada, de manera que la Generalitat complementi amb fons privats les aportacions dels particulars.
  7. 3.4.7
   Elaborarem un Pla d’Atracció de Talent Internacional a Catalunya. Donarem prioritat al retorn del personal investigador i d’alta capacitat tècnica d’origen català que estigui desenvolupant la seva activitat a l’estranger. Facilitarem que continuïn a Catalunya els seus projectes amb una finestreta única i ajuts que compensin els costos de trasllat i implantació de la seva activitat.
  8. 3.4.8
   Impulsarem un nou Pacte per a la Indústria a Catalunya. Buscarem un ampli acord amb els agents socials amb objectius alineats amb els del Programa de Recuperació per a Europa. Elaborarem una nova Estratègia Industrial de Catalunya que permeti materialitzar els compromisos d’aquest pacte.
  9. 3.4.9
   Donarem suport a la continuïtat de les empreses, l’increment de la inversió i el manteniment de l’ocupació en el nostre sector industrial. Catalunya concentra la quarta part de l’activitat industrial d’Espanya que genera prop de mig milió de llocs de treball. Exigirem al Govern central un compromís ferm per garantir la competitivitat i corregir els factors que incentiven la deslocalització de les nostres grans indústries. Reclamarem l’aplicació urgent de les mesures recollides en el nou Estatut de la Indústria Electrointensiva, molt rellevant a Catalunya.
 5. 3.5. Recuperar el sector turístic i tornar a situar Catalunya com a referent de primer nivell internacional
  1. 3.5.1
   Recuperarem la imatge de Catalunya com a destí turístic de referència nacional i internacional. El procés independentista ha danyat greument la imatge de Catalunya a l'exterior, i ha associat la nostra comunitat a l’enfrontament, la inseguretat i la incertesa. Treballarem per recuperar la imatge d’una Catalunya atractiva, segura i tranquil·la, tot potenciant el valor del nostre patrimoni cultural i natural a fi que Catalunya segueixi sent destí de referència.
  2. 3.5.2
   Lluitarem contra la turismofòbia irracional i les campanyes d’acusament que pateixen els turistes en algunes zones de Catalunya. Promourem estudis d’impacte social i econòmic del turisme que permetin establir objectius a curt, mitjà i llarg termini per garantir la convivència entre visitants i residents, establir les millores en les infraestructures i els serveis públics a municipis amb gran afluència turística els mesos d’estiu.
  3. 3.5.3
   Aprofitarem l’impuls del turisme per potenciar el sector tecnològic mitjançant la innovació en la gestió turística. El turisme influeix en molts altres sectors, com el comerç, la gastronomia o la cultura i és clau en la creació d’ocupació. Els últims anys s’ha convertit, a més, en un sector d’innovació, altament digitalitzat i molt dinàmic, amb nombroses activitats associades.
  4. 3.5.4
   Reforçarem la promoció internacional de l’activitat turística. Per mitjà d'acords amb el sector privat, captar nous mercats i nous fluxos turístics tot diversificant l’oferta. Potenciarem el turisme de congressos i assegurarem les condicions necessàries perquè congressos internacionals com el Mobile World Congress mantinguin la seva celebració a Barcelona.
  5. 3.5.5
   Impulsarem la transició turística cap a un model amb el qual competir també en qualitat, no només en costos. Posarem en marxa un Pla de Reconversió i Millora de la Qualitat Turística que promogui la millora de les instal·lacions públiques i establiments privats, l’aplicació de noves tecnologies i una millora de formació dels gestors i el personal turístic, amb especial atenció al coneixement d’idiomes estrangers.
  6. 3.5.6
   Potenciarem el turisme rural i l’agroturisme per revitalitzar les zones rurals. Fomentarem un turisme diferenciat, dirigit als visitants d’entorns naturals, aprofitant tot el potencial que ofereix la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de Catalunya. Fomentarem els esports a la natura, la nostra gastronomia i el nostre folklore i festes tradicionals.
 6. 3.6. Infraestructures racionals que promoguin una major cohesió social i una mobilitat més sostenible
  1. 3.6.1
   Impulsarem el Corredor Ferroviari del Mediterrani com a infraestructura de transport estratègica per a Catalunya, Espanya i Europa. L’enorme retard que acumulen les obres del Corredor demostren que ni per al PP ni per al PSOE mai fou una prioritat, però tampoc els partits nacionalistes han estat capaços d’aconseguir avenços o millores per la seva actitud de confrontació. Volem que existeixi una aposta decidida per a la finalització de les obres del Corredor Mediterrani per impulsar el transport de passatgers i mercaderies i com a mitjà per potenciar el creixement econòmic i la connexió de Catalunya amb la resta d'Espanya i Europa.
  2. 3.6.2
   Establirem una avaluació independent, professional i imparcial de les infraestructures que acrediti la seva necessitat en funció del retorn social. Estendrem el Sistema d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT) per prioritzar les inversions en funció de la seva rendibilitat socioeconòmica i de sostenibilitat ambiental. Crearem una Oficina Independent per garantir l’aplicació imparcial d’aquesta metodologia, que col·laborarà amb l’Oficina Nacional d’Avaluació estatal per compartir criteris i establir una metodologia comuna.
  3. 3.6.3
   Assumirem d’una vegada per totes i amb decisió les competències que té la Generalitat en Rodalies per recuperar la confiança dels catalans en aquest servei. Invertirem en la modernització dels trens perquè siguin més fiables i accesibles i millorarem la informació cap als viatgers. Adequarem els horaris i ampliarem la disponibilitat de trens “de tornada” les últimes hores del dia, a fi que anar amb tren sigui sempre una opció. Treballarem amb el Ministeri de Transport per a l’execució de les obres necessàries, la reducció d’incidències i l’ampliació i flexibilització dels horaris i tarifes de trens Avant. Incrementarem les sancions cap a les accions de vandalisme que afecten les estacions o el material rodant.
  4. 3.6.4
   Defensarem una ampliació ordenada de la Xarxa de Metro de Barcelona, a més d’avaluar els retards i sobrecostos que acumula al llarg de les darreres dècades. Incentivarem la utilització del nou metro a l’aeroport, i alhora farem possible la integració en el bitllet de Rodalies, tot acompanyat d’una campanya de promoció a fi que es pugui arribar a l’aeroport amb la T-10. Modernitzarem la gestió del Metro amb la implantació de targetes recargables que substitueixin el sistema de bitllets.
  5. 3.6.5
   Abaixarem el preu de l’abonament T-Jove a 20 euros al mes i crearem un nou abonament T-Jove+ per a joves d’entre 26 i 30 anys. Afavorirem la mobilitat dels joves amb una tarifa plana de transport intermodal i viatges il·limitats a fi que puguin moure's per tot Catalunya.
  6. 3.6.6
   Crearem un abonament T-Gran per a persones majors de 65 anys amb viatges il·limitats. Facilitarem la mobilitat de les persones grans per tot Catalunya. S’aplicarà un descompte del 80% a persones grans amb mobilitat reduïda.
  7. 3.6.7
   Farem un gran salt en la millora de la mobilitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat mediambiental, amb el transport públic com a gran prioritat. Dissenyarem un nou mapa concessional per a les línies d’autobús, a fi d’optimitzar-ne els recorreguts i fomentar la intermodalitat. Executarem una xarxa d’aparcaments dissuasoris a fi que els desplaçaments als grans nuclis urbans i les zones de major contaminació puguin realitzar-se amb mitjans més sostenibles.
  8. 3.6.8
   Reforçarem les mesures d’higiene al transport públic per garantir una mobilitat segura mentre duri la pandèmia de la Covid-19. Assegurarem la neteja i desinfecció adequada als trens i autobusos interurbans.
  9. 3.6.9
   Exigirem l’alliberament progressiu de les actuals concessions d’autopistes de peatge a Catalunya a fi que els catalans tinguin les mateixes condicions d’accés al transport per carretera que la resta d’espanyols. És urgent avançar cap a un sistema de finançament d’autopistes i autovies equànime i sostenible a tot Espanya. Garantirem que les concessions d’autopistes de peatge no es prorroguin automàticament i sense justificació al final de la concessió.
  10. 3.6.10
   Elaborarem un Pla d’inversions per als propers cinc anys, amb les actuacions que tinguin una major rendibilitat socioeconòmica a curt termini, de manera que pugui ajudar a la recuperació econòmica. Impulsarem un important esforç inversor per millorar les infraestructures existents i executar com abans millor les infraestructures que acumulen més retard, com l’ampliació de la xarxa de Metro i els FGC, la creació d’aparcaments dissuasoris, la prolongació de la C-32 o l’ampliació de la C-58 entre Sabadell i Terrassa.
  11. 3.6.11
   Recuperarem el diàleg amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per impulsar el finançament d’actuacions prioritàries en carreteres de titularitat estatal, i potenciarem un manteniment adequat de les carreteres. S’hi inclouen la variant de Vallirana, la connexió de l’AP-2, la B-40, l’A-27 o la duplicació de la N-II.
  12. 3.6.12
   Facilitarem la posada en servei del canal Segarra-Garrigues en base a suavitzar-ne els requisits d’accés. Les obres es van iniciar el 2003 i estava previst que acabessin el 2012. A hores d’ara, 18 anys després de l’inici de les obres, l’aigua només arriba al 10% de la superfície i no hi ha cap previsió per a la resta. No pot ser que la segona major obra de la Generalitat gairebé no tingui ús quan ja s’ha gastat el 90% del pressupost inicial.
 7. 3.7. Desenvolupament rural i suport al sector agrari i pesquer per avançar en cohesió territorial i lluitar contra el despoblament
  1. 3.7.1
   Elaborarem una estratègia de Dinamització Rural i contra el Despoblament per retornar la vida als nostres pobles. Els municipis de menys de 2.000 habitants suposen gairebé el 64% del territori, encara que només sumen el 4,5 de la població. Treballarem per recuperar la vitalitat dels nostres pobles, dinamitzar el món rural, tancar escletxes entre el camp i la ciutat i promoure una major cohesió territorial. Establirem un ambiciós sistema d’incentius fiscals per facilitar el repoblament de municipis en risc de despoblament.
  2. 3.7.2
   Dotarem dels recursos per avançar fins a la igualtat en l’accés a infraestructures i serveis públics de les persones que resideixin al món rural per acabar amb l’escletxa entre el camp i la ciutat. Volem que les persones que resideixen al nostre món rural deixin de ser tractades com a “ciutadans de segona” pel fet de no disposar d’accés efectiu a infraestructures i serveis. La planificació territorial ajustarà els seus objectius per assegurar que des de cap lloc de Catalunya es tardi més de 30 minuts, per accedir a serveis públics essencials i a mitjans de transport d’alta capacitat.
  3. 3.7.3
   Impulsarem una Agenda Digital Rural amb l’objectiu d’acabar amb l’escletxa digital entre el camp i la ciutat. Impulsarem la connectivitat de tots els nostres municipis, tants urbans com rurals, d’Internet de banda ampla per acabar amb les “zones blanques”; o sigui, assolir la igualtat d’accés de tots els ciutadans. Promourem la cobertura mòbil a tot el territori català i la connectivitat inalàmbrica mitjançant tecnologia 4G a tots els nuclis urbans i vies de comunicació estratègiques, incloses autovies i vies de ferrocarril.
  4. 3.7.4
   Facilitarem eines de digitalització per ajudar els petits comerços i cooperatives a implementar canals de comerç electrònic que hi permetin la venda directa. Utilitzarem el potencial de les TIC per apropar els consumidors i els productors rurals de Catalunya.
  5. 3.7.5
   Establirem programes i ajuts públics per a la rehabilitació d’habitatges i edificis per recuperar i conservar el patrimoni arquitectònic rural. Impulsarem projectes de conservació, restauració i manteniment del patrimoni arquitectònic i artístic dels municipis rurals i la seva gestió com a recursos de promoció turística juntament amb el patrimoni natural i cultural.
  6. 3.7.6
   Garantirem la igualtat en l’accés a l’educació a tot el territori i potenciarem les escoles rurals. Establirem garanties a fi que, al llarg de les diferents etapes educatives, l’alumnat del medi rural tingui facilitats de transport, accés als centres, beques de formació i allotjament, amb l’objectiu de garantir les mateixes oportunitats i atraure famílies més joves.
  7. 3.7.7
   Reforçarem els mitjans per combatre la inseguretat al medi rural. Aprofitarem les darreres tecnologies per impulsar mesures de vigilància telemàtica a polígons i centres d’activitat industrial i agropecuària, carreteres i principals camins rurals, sobretot a les zones menys poblades.
  8. 3.7.8
   Defensarem els interessos de Catalunya per a l’aplicació pel Govern d’Espanya de la nova PAC 2021-2027. Assessorarem els productors i els ajudarem a adaptar-se a les futures exigències de la nova PAC per evitar impediments en l’activitat, així com per rebre pagaments acoplats o noves oportunitats de negoci segons la contribució ambiental de l’explotació. Impulsarem la millora de la gestió dels purins a les explotacions agrícoles.
  9. 3.7.9
   Facilitarem el relleu generacional a les explotacions agràries que garanteixi la continuïtat de l’activitat al medi rural. Establirem incentius en les herències i donacions d'explotacions agràries que es realitzin a favor d’agricultors professionals o de cooperatives agràries. Oferirem orientació i assessorament personalitzat a tots els joves que s’incorporin a l’activitat agrària com a pagesos professionals a Catalunya.
  10. 3.7.10
   Millorarem els incentius per a la titularitat compartida de les explotacions agràries com a mesura de promoció de la igualtat al món rural. Posarem en valor el paper de la dona a l’àmbit rural i enfortirem les iniciatives per revertir l’abandonament femení al medi rural.
  11. 3.7.11
   Més I+D+i i últimes tecnologies per al desenvolupament, expansió i especialització de la indústria agroalimentària de Catalunya. Incrementarem la inversió en I+D+i dirigida als sectors agraris i promourem la implantació al medi rural de les darreres tecnologies. Impulsarem la investigació i altres projectes de col·laboració amb les Universitats, com l’assessorament a pimes i cooperatives per a la millora tècnica i comercial de les explotacions agràries.
  12. 3.7.12
   Simplificarem els tràmits dels ajuts als sectors agraris tot assegurant que responguin de forma directa a la millora de la productivitat. Reformarem l’Agència Catalana de la Natura per millorar-ne el funcionament. Eliminarem traves burocràtiques i reduirem els tràmits en qualsevol procés relacionat amb la concessió d'ajuts i subvencions explotacions agrícoles i ramaderes.
  13. 3.7.13
   Donarem un impuls a la formació contínua per reforçar la professionalització dels nostres pagesos, silvicultors i ramaders. Dotarem de més fons la formació professional agrària, ampliarem l’oferta formativa i promourem la formació continuada dels nostres professionals del camp.
  14. 3.7.14
   Promourem una política forestal integral i sostenible que situï els nostres boscos com a actiu estratègic per impulsar el desenvolupament rural i la creació i fixació d’ocupació a les zones rurals. En col·laboració amb els nostres municipis, fomentarem la gestió sostenible dels nostres boscos i ampliarem les campanyes de desbrossament, a més de construir noves pistes forestals i apostar per al generació de conreus en mosaic com a instrument per permetre’n l’aprofitament econòmic, protegir la biodiversitat i prevenir els incendis forestals.
  15. 3.7.15
   Impulsarem un Codi Català de Bones Pràctiques en la Contractació Alimentària que asseguri un millor equilibri en la cadena agroalimentària i uns ingressos equitatius per als productors, la seva baula més dèbil. Treballarem perquè els nostres professionals agraris aconsegueixin preus dignes i perquè cobrin en el termini establert. Impulsarem l'arbitratge com a mitjà per promoure l’acompliment dels compromisos del Codi de Bones Pràctiques.
  16. 3.7.16
   Potenciarem el consum de fruita, llet i altres productes frescos de proximitat als centres educatius. Una correcta alimentació és fonamental per assegurar una bona salut. A Catalunya hi ha més de 70.000 nens amb carències alimentàries i prop del 30% de tots els nens catalans pateix obesitat, una de les taxes més altes del país. Fomentarem la compra d’aliments frescos i saludables als centres educatius, prioritzant l’adquisició de productes de proximitat. Realitzarem campanyes de sensibilització eficaces sobre hàbits alimentaris i nutrició saludables.
  17. 3.7.17
   Donarem suport a les Denominacions d’Origen, Indicacions Geogràfiques Protegides i altres marques de qualitat de productes catalans. Impulsarem els distintius que atorguen un valor afegit a la nostra producció agrària i per donar una major flexibilitat als Consells Reguladors que els permetin afrontar en millors condicions crisis econòmiques com les que han viscut amb la Covid-19.
  18. 3.7.18
   Aprovarem una nova Llei de Caça i Pesca Fluvial que fomenti de manera sostenible i responsable aquestes activitats per dinamitzar el nostre medi rural. Impulsarem un Pla de Suport a la Caça i la Pesca Fluvial a Catalunya i Plans de Gestió de Fauna consensuats amb les associacions del sector. Revertirem l’actualització abusiva del règim sancionador sobre la caça. Apostarem per les llicències interautonòmiques de caça i pesca en aigües continentals, a partir d’un reconeixement recíproc entre CCAA basat en la realitat institucional.
  19. 3.7.19
   Posarem en valor els espais naturals protegits per potenciar el seu atractiu turístic i el seu entorn social i econòmic. Considerem que els espais naturals protegits formen part del patrimoni natural de Catalunya i per això volem aprofitar al màxim aquests recursos, tot potenciant de forma sostenible el seu valor per atraure turisme i generar activitat econòmica i ocupació als municipis. Facilitarem les pràctiques agrícoles i ramaderes respectuoses amb el medi ambient als nostres Espais Naturals Protegits, com a mesura per lluitar contra l'abandonament i despoblament del medi rural.
  20. 3.7.20
   Abordarem el problema de la superpoblació de la fauna salvatge, que els nacionalistes no han sabut gestionar mai. La presència cada cop més freqüent de senglars a carreteres i zones periurbanes i la manca de control de les poblacions d’ossos al Pirineu són una amenaça per a la seguretat vial i les explotacions agràries que l’anterior Govern s’ha negat a reconèixer.
  21. 3.7.21
   Defensarem les quotes de pesca per a Catalunya i donarem suport als interessos del nostre sector pesquer marí. Promourem la competitivitat de la nostra flota pesquera, la millora de la seva posició en l’assignació de les quotes de pesca i enfortirem la dimensió externa de la política pesquera. Impulsarem els plans plurianuals de gestió i recuperació dels caladors, promourem la I+D+i i els estudis en suport de les arts de pesca selectiva i en la reducció dels triatges, d’acord amb els objectius del Fons Europeu Marítim i de Pesca.
  22. 3.7.22
   Promourem la dinamització i diversificació del sector pesquer de Catalunya i donarem suport a la millora de la qualitat i les condicions dels pescadors. Fomentarem marques de productes de qualitat seguint l’exemple del Peix Blau i les experiències seguides per les CCAA. Vetllarem per les condicions laborals i econòmiques de pescadors i armadors. Fomentarem l’accés a la formació professional nàutica i pesquera en col·laboració amb el sector, per corregir el dèficit de titulats i facilitar un major accés a les dones. Ens implicarem per garantir la transparència en el cobrament dels ajuts per parades biològiques i la coordinació de parades entre cofradies veïnes.
  23. 3.7.23
   Impulsarem el desenvolupament sostenible de l’aqüicultura continental i marina. Incrementarem la competitivitat i alta qualitat dels seus productes, potenciant pràctiques respectuoses amb medi ambient i la seguretat i salut alimentàries.
  24. 3.7.24
   Treballarem per mantenir i millorar la qualitat de les platges de Catalunya i per aconseguir un major nombre de Banderes Blaves. Millorarem les condicions d'higiene, salubritat, seguretat, accessibilitat, informació i socorrisme de les nostres platges per promoure un augment d’aquestes distincions de qualitat.
4.
Per la recuperació de la nostra Sanitat: prioritzarem la inversió sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia.
 1. 4.1. Augmentar la inversió en Sanitat i acabar amb les llistes d’espera
  1. 4.1.1
   Revertirem les retallades realitzades a l’última dècada pels polítics independentistes en el sistema públic de salut a Catalunya. Millorarem el finançament seguint les recomanacions dels últims documents tècnics publicats i de consens per a la millora de la gestió i de l’estructuració que permetin un enfortiment efectiu del sistema sanitari. Reobrirem els centres sanitaris que els nacionalistes han tancat durant la darrera dècada.
  2. 4.1.2
   Acabarem amb la precarietat laboral dels nostres professionals sanitaris o reduirem la temporalitat abusiva al Servei Català de la Salut. Aconseguirem aquest objectiu mitjançant una correcta programació, planificació, previsió i estabilització de plantilles. Garantirem la substitució immediata en casos de baixes laborals i vacances i el pagament de les direccions per objectius al 100%. Atendrem les diferents sol·licituds de millora professional existents, així com les necessitats del col·lectiu d’infermeria, d’auxiliars i de fisioterapeutes.
  3. 4.1.3
   Reduirem les llistes d’espera avaluant els serveis, augmentant la transparència, millorant la gestió i els recursos a les àrees on sigui necessari. Realitzarem una auditoria integral i independent del Servei Català de la Salut per conèixer l’estat real de les llistes d’espera i en farem públics els resultats al portal de transparència.
  4. 4.1.4
   Impulsarem una reforma integral de l’Atenció Primària que la situï com a veritable centre funcional del sistema sanitari públic. Reforçarem els equips d’atenció primària i fixarem la necessitat de retre comptes periòdicament de la direcció d’acord a indicadors objectius de resultats en salut, qualitat cientificotècnica i la percepció que se’n deriva, docència i investigació, despesa i rendiment assistencial. Fomentarem el pagament per incentius sobre aquests indicadors per millorar l’eficiència i recuperar el poder adquisitiu dels nostres professionals.
  5. 4.1.5
   Fomentarem la transparència i la rendició de comptes per millorar la qualitat i l’atenció al pacient. Farem transparents els resultats per millorar l’eficiència dels serveis i reforçar les àrees que presentin carències més importants. Els indicadors de resultats dels serveis sanitaris seran públics. Els hospitals, serveis i centres de salut amb millors resultats rebran un reconeixement en forma de recursos addicionals.
  6. 4.1.6
   Promourem l’excel·lència en la gestió clínica i fixarem estàndards de qualitat d’obligat compliment. Volem que els centres incentivin els seus equips i tinguin una major autonomia per millorar la qualitat dels serveis que reben els pacients. Establirem indicadors de qualitat de compliment obligat per mantenir els incentius.
  7. 4.1.7
   Estalviarem recursos al Servei Català de la Salut fomentant la compra centralitzada entre els diferents centres sanitaris. Millorarem l’eficiència en l'adquisició de subministraments pels centres sanitaris. Acabarem amb l’abús de contractes menors per a la compra de materials d’ús comú i implantarem fórmules de compra centralitzada als centres hospitalaris i d’atenció primària.
  8. 4.1.8
   Farem efectiu el dret de tots els usuaris a la llibertat d’elecció del centre hospitalari dins del Servei Català de la Salut. L’atenció primària dirigirà el procés d’elecció del centre hospitalari, públic o concertat, segons criteris d’eficiència. Implementarem progressivament la llibertat d’elecció per a derivacions hospitalàries i assegurarem que el personal mèdic als diferents nivells tingui accés a l’historial clínic dels pacients.
  9. 4.1.9
   Identificarem els hospitals i centres de salut amb més carències i problemes i invertirem en la seva millora i actualització. Establirem criteris objectius per a inversions futures basats en les necessitats sanitàries i no en interessos electoralistes, amb un calendari realista per promoure la igualtat en l’accés, equitat i cohesió a la Sanitat pública. Volem que les instal·lacions del Servei Català de la Salut garanteixin un servei de qualitat a tots els catalans, amb independència del seu lloc de residència o de les seves circumstàncies econòmiques.
  10. 4.1.10
   Despolititzarem la gestió sanitària a fi que el Servei Català de la Salut estigui liderat i gestionat pels millors professionals. Acabarem amb els nomenaments polítics: els responsables i comandaments intermedis s’elegiran per processos de selecció competitiva, basats en les principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Impulsarem que els gerents dels hospitals i de les àrees de salut compareguin davant del Parlament a fi que els diputats puguin exigir comptes dels seus resultats.
 2. 4.2. Garantir la igualtat en l’accés, l’equitat i la cohesió en la Sanitat a Catalunya i a tot Espanya
  1. 4.2.1
   Garantirem que tots els catalans puguin accedir a la Sanitat en Igualtat de condicions, visquin on visquin. Assegurarem l’assistència sanitària als punts allunyats dels centres hospitalaris mitjançant l’establiment de consultes d’alta resolució per a aquells pacients la residència dels quals estigui a més de 50 km de distància del centre hospitalari. Ampliarem paulatinament els serveis de telemedicina a la població que viu al medi rural, sobretot a la nostra gent gran, per evitar que hagin de desplaçar-se de manera innecessària.
  2. 4.2.2
   Treballarem per fer efectiva la Targeta Sanitària Única amb la qual tots els catalans puguin rebre atenció sanitària a la resta de CCAA amb les mateixes garanties i seguretat que al Servei Català de la Salut. Reforçarem la coordinació interautonòmica per assegurar la interoperabilitat dels nostres sistemes d’informació sanitària. Millorarem la cobertura sanitària dels ciutadans que són en zones limítrofes amb Aragó i la Comunitat Valenciana i crearem convenis assistencials a fi que puguin ser atesos al centre més proper al seu domicili, encara que no es trobi al territori veí.
  3. 4.2.3
   Cobrirem els costos de desplaçament i allotjament de pacients i famílies catalanes que hagin de desplaçar-se als Centres de Referència (CSUR) d'altres CCAA per rebre atenció especialitzada. En paral·lel, exigirem al Govern central un increment de la dotació del Fons de Cohesió Sanitària i del Fons de Garantia Assistencial. També facilitarem que centres, serveis i unitats especialitzades de Catalunya puguin optar a ser CSUR.
  4. 4.2.4
   Assegurarem una adequada atenció i prestació de serveis a tot Catalunya a fi que tots els catalans disposin d’atenció d’urgències i un servei d'ambulàncies eficaç. Buscarem un millor model laboral per al sector de les ambulàncies i per al Sistema d’Emergències Mèdiques. Potenciarem la cobertura al pacient pediàtric greu i la connexió del pacient que requereix cures en hospitals de referència a totes les províncies.
  5. 4.2.5
   Rebutjarem qualsevol proposta i frenarem qualsevol pla en marxa per desmuntar el Sistema Nacional de Salut com els que han pretès aquests anys els nacionalistes amb el vistiplau del PSOE de Sánchez i Illa. Ens oposarem a la cessió de competències sobre la formació sanitària especialitzada i la gestió del sistema MIR acordada pel PSOE amb els nacionalistes, atès el perjudici que suposaria per als estudiants catalans, que veurien limitades les seves oportunitats a la resta d’Espanya, i per als estudiants d’altres CCAA que haurien d'enfrontar-se a barreres d’accés que disminuirien les possibilitats del sistema sanitari català d’atraure i captar talent.
 3. 4.3. Una atenció centrada en la persona, també al final de la vida
  1. 4.3.1
   Millorarem la col·laboració entre els equips d’atenció primària i els hospitalaris per garantir la continuïtat assistencial dels pacients. Incrementarem els recursos per millorar els sistemes d’informació clínica a tot el SISCAT, per mitjà d’històries clíniques compartides, també amb els serveis socials. Implantarem de forma progressiva, fins a generalitzar-la, la possibilitat de realitzar una consulta telemàtica per part del metge especialista.
  2. 4.3.2
   Destinarem més recursos públics a l’atenció primària en el propi domicili del pacient, especialment al medi rural. Potenciarem l’atenció comunitària i domiciliària per part dels professionals dels centres de salut, sobretot en el cas de pacients crònics.
  3. 4.3.3
   Incrementarem els recursos destinats a l’atenció infantil primerenca, amb un esquema d’intervenció coordinada entre sanitat, educació i serveis socials. Redoblarem el suport des dels serveis sanitaris a les famílies els fills de les quals pateixin transtorns, patologies o necessitats específiques.
  4. 4.3.4
   Garantirem a tots els pacients que rebin cures pal·liatives a centres sanitaris el dret a estar acompanyats pels seus éssers estimats en una habitació individual. Fomentarem l’ús de les figures del testament vital entre tota la població i publicarem estadístiques anuals de la seva implantació i compliment. Assegurarem que les cures pal·liatives es prestin al domicili dels pacients sempre que sigui possible. Posarem a disposició dels éssers estimats del pacient serveis de suport emocional.
  5. 4.3.5
   Aprovarem una Llei de drets sobre el final de la vida que faci efectiu el dret de tots els catalans a l’accés a l’eutanàsia i les cures pal·liatives de qualitat en tot el sistema sanitari. Desenvoluparem els protocols que estableixen les garanties dels drets de la persona durant tot el procés i la informació en relació a les alternatives assistencials, incloent-hi l’accés a psicoteràpia individualitzada, a prestacions de dependència o de cures pal·liatives integrals. Garantirem els mitjans que facin possible la realització de l’eutanàsia als centres hospitalaris del servei Català de Salut i al domicili, d’acord amb la voluntat de qui ho sol·liciti. Constituirem les Comissions de Garantia i Avaluació, integrades per personal exclusivament tècnic entre metges i juristes, i el registre de professionals sanitaris que facin objecció de consciència.
  6. 4.3.6
   Oferirem suport i assistència integral a les famílies amb menors que pateixin malalties rares. Crearem ajudes econòmiques per als pares i mares que s’acullin a una reducció de jornada o a una excedència de treball per poder tenir cura dels seus fills amb malalties rares. Posarem a la seva disposició mitjans de suport, serveis d’atenció sociosanitària i cures domiciliàries per tal de millorar tant com sigui possible la seva qualitat de vida. Assumirem el cost de desplaçaments i allotjaments d’aquestes famílies quan hagin de traslladar-se a una altra província per rebre atenció especialitzada en un CSUR dins el Sistema Nacional de Salut.
  7. 4.3.7
   Garantirem una assistència integral a les persones que pateixin Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i altres malalties neurodegeneratives, així com a les seves famílies. Assegurarem que les persones amb ELA puguin accedir gratuïtament a tots els tractaments i les cures relacionats amb la seva malaltia i per a la millora de la seva qualitat de vida als serveis públics. Reconeixerem a les persones amb ELA i altres malalties neurodegeneratives la condició de persones amb discapacitat des del mateix moment del diagnòstic, amb independència de l’estadi de desenvolupament de la malaltia, per tal de garantir una protecció precoç i un suport sociolaboral eficaços.
  8. 4.3.8
   Promourem la formació i el tracte humà dels professionals de la nostra sanitat a tots els pacients. Elaborarem un Pla Autonòmic d’Humanització dels Serveis Sanitaris, posant èmfasi a les àrees de cures intensives, d’oncologia, de neurologia, de cures pal·liatives i de pediatria.
  9. 4.3.9
   Crearem instal·lacions per a l’atenció i la cura de menors als centres hospitalaris. L’objectiu és fer efectiu el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels professionals que treballen en la sanitat pública i dels pacients i les seves famílies durant les estades hospitalàries.
 4. 4.4. Abordar la Salut Mental per acabar amb la xacra del suïcidi i afavorir la rehabilitació de les persones amb addiccions
  1. 4.4.1
   Aprovarem una Llei de Salut Mental que garanteixi la protecció dels drets i l’assistència sanitària de persones amb problemes de salut mental. Apostarem per una gestió integral de la Salut Mental garantint els recursos específics per a les malalties més freqüents i més greus. Donarem serveis de suport i assistència a les famílies de persones amb problemes de salut mental, especialment enfront d’intents de suïcidi.
  2. 4.4.2
   Contemplarem la incorporació de psicòlegs clínics als equips d’atenció primària al Servei Català de Salut. Proveirem l’Atenció Primària de més recursos per a l’atenció a persones amb problemes de salut mental. Incrementarem el nombre de centres d’atenció comunitària a la salut mental promovent una distribució equilibrada a tot el territori de Catalunya.
  3. 4.4.3
   Elaborarem un Pla de Prevenció del Suïcidi per posar fre a aquesta xacra que cada any es cobra la vida de 500 persones a Catalunya. Només en els darrers sis anys, el Codi Risc de Suïcidi ha detectat més de 16.000 intents de suïcidi. Extremarem els mitjans per a la prevenció i la detecció precoç de conductes de risc i pulsions suicides. Farem especial atenció al risc de suïcidi adolescent i juvenil i reforçarem la coordinació amb els centres educatius. Donarem suport a les famílies en procés de dol i recuperació envers intents i casos consumats de suïcidi.
  4. 4.4.4
   Reforçarem la protecció social de les persones amb problemes de salut mental i crearem incentius per afavorir la seva inserció laboral. Les persones que a Catalunya tinguin diagnosticades malalties mentals greus seran considerades persones amb discapacitat a efectes de la seva protecció social, incloses les mesures d’inserció laboral com a quotes de reserva o bonificacions a la contractació. Adaptarem els procediments de valoració de la dependència per tal d’afavorir el seu reconeixement a les persones amb trastorns limitants.
  5. 4.4.5
   Aprovarem una nova Llei d’Addiccions que incorpori nous fenòmens i perfils de risc i que garanteixi una assistència integral i rehabilitadora a les persones afectades. Abordarem directament la realitat de les addiccions sense substància cada cop més rellevants, com ara el joc patològic o les derivades de l’ús abusiu de les pantalles. Reforçarem les mesures de vigilància i seguiment sobre el tabaquisme, l’abús de l’alcohol i el joc irresponsable.
  6. 4.4.6
   Protegirem les persones més vulnerables de l'exposició al risc del joc patològic, sobretot entre la població juvenil. Exigirem l’establiment de controls estrictes en tots els locals de jocs i apostes per tal d’evitar l’accés dels menors d’edat i de persones afectades per ludopatia. Limitarem la publicitat dels jocs i de les apostes seguint els mateixos criteris que amb l'alcohol i el tabac. Demanarem que es faciliti l’accés al Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc i el reconeixement mutu entre totes les CCAA de les inscripcions que es facin en els respectius registres autonòmics.
 5. 4.5. Ampliar la cartera de serveis sanitaris i oferir una atenció de la salut cada cop més integral a tota la població
  1. 4.5.1
   Ampliarem de forma progressiva la cobertura gratuïta del dentista per a tota la població. Potenciarem la Salut bucodental a partir del programa d’atenció dental infantil que ja existeix a Catalunya per tal de cobrir cada cop més grups de població. Valorarem la inclusió de prestacions com ara les ortodòncies o les dentadures.
  2. 4.5.2
   Implantarem de forma efectiva la figura del malalt escolar en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya. Actuarà en coordinació amb els equips d’atenció primària. Serà l’encarregat de promoure la Salut pública i d’oferir atenció sanitària bàsica als alumnes del centre.
  3. 4.5.3
   Contemplarem la Salut visual i auditiva dins la cartera de serveis, començant per garantir l’atenció a la població infantil i major de 65 anys. Aquest inclourà revisions periòdiques i un règim subvencionat de fins el 100% del preu a l’hora de comprar ulleres, lents de contacte i audiòfons en funció de la renda.
  4. 4.5.4
   Incorporarem fisioterapeutes a més centres de salut de Catalunya. Aquests oferiran serveis d’atenció amb cita prèvia i participaran en tasques de rehabilitació i cures, tant al centre com al domicili.
 6. 4.6. Potenciar la Salut Pública per tal de prevenir la malaltia i fomentar hàbits de vida més saludables
  1. 4.6.1
   Elaborarem un Pla de Salut Pública que aprofiti l’experiència recent amb la pandèmia de la Covid-19. Donarem la màxima rellevància a la Salut Pública dins el sistema sanitari: potenciarem l’educació per a la salut, la prevenció, la promoció d’hàbits saludables i la vigilància epidemiològica. Coordinarem totes les actuacions en matèria de Salut Pública, especialment la prevenció del càncer, del tabaquisme, de les malalties cardiovasculars i metabòliques i dels factors psicosocials associats a les malalties.
  2. 4.6.2
   Treballarem per a la implementació d’un Calendari Únic de Vacunació a tot Espanya, actualitzant-lo amb noves vacunes d’eficàcia demostrada. Impulsarem des del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut l’acord de totes les CCAA per tal d’unificar aquest calendari a tot Espanya. Impulsarem l’educació sanitària sobre els beneficis de les vacunes, evitant la proliferació de grups no vacunats, en especial entre la població infantil.
  3. 4.6.3
   Dinamitzarem el programa de detecció de càncer de mama a Catalunya. Garantirem que totes les dones puguin entrar amb total regularitat a aquest programa que a molts indrets ha estat arraconat amb diferents excuses.
  4. 4.6.4
   Implementarem programes d’Educació per la Salut als currículums educatius amb el suport de professionals sanitaris. Impulsarem la creació d’Escoles de Salut per a la Ciutadania, a més de desenvolupar cursos a Internet.
  5. 4.6.5
   Implementarem el Pla de Promoció de l’Activitat Física Saludable (PAFES) i posarem en marxa la recepta mèdica esportiva. Els metges de família podran prescriure exercici físic com a part del tractament i els pacients podran utilitzar la recepta esportiva per accedir, amb un règim d’aportació, a gimnasos i instal·lacions esportives autoritzades i amb monitors qualificats.
  6. 4.6.6
   Combatrem la malnutrició i l‘obesitat infantil i juvenil. Elaborarem un Pla de Nutrició i d’Hàbits Saludables d’Alimentació de la Població Infantil i Juvenil per millorar la nutrició i promoure hàbits d’alimentació saludables entre tots els nens i nenes de Catalunya. Buscarem implicar tota la comunitat educativa en la difusió d’hàbits nutricionals saludables.
  7. 4.6.7
   Augmentarem els controls de qualitat per garantir la seguretat i la salut alimentària, així com per prevenir el frau en els productes catalans. Treballarem des de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària per millorar la supervisió de la qualitat dels productes alimentaris. Establirem l’obligatorietat de la traçabilitat a tota la cadena alimentària, des del productor fins a la taula.
  8. 4.6.8
   Impulsarem campanyes de conscienciació per prevenir l’ús de pseudoteràpies. Impulsarem programes específics per detectar i sancionar aquelles persones que s’aprofitin del patiment dels pacients per fer negoci i evitarem la seva difusió en els mitjans de comunicació públics. Reforçarem la vigilància i la inspecció dels centres sanitaris i les farmàcies per tal de garantir que no es vengui cap producte que no vingui avalat científicament i que es vengui com a medicament de forma enganyosa.
  9. 4.6.9
   Reforçarem les polítiques de prevenció d’infeccions de transmissió sexual, amb especial atenció al VIH. Promourem campanyes de detecció per agilitzar-ne la diagnosi i el tractament precoç. Centrarem els esforços a reduir les pràctiques de risc que afavoreixen l’aparició d’aquestes infeccions, així com en l’educació sanitària de la població, en especial els adolescents i els joves.
 7. 4.7. Una política farmacèutica equitativa i eficient
  1. 4.7.1
   Millorarem la coordinació dels professionals farmacèutics amb la resta de professionals sanitaris. Fomentarem la cooperació amb les oficines de farmàcia comunitària per tal de millorar l'adherència terapèutica en pacients crònics i polimedicats i se’ls tindrà en compte a l’hora de millorar la gestió i la seva participació en les crisis sanitàries com la que estem patint.
  2. 4.7.2
   Acabarem amb la ineficiència de la despesa farmacèutica mitjançant la creació d’una Comissió Catalana de Farmàcia. Aquesta vetllarà per l’equitat i l’eficiència en la introducció de nous medicaments, evitant les diferències territorials i socials en l’accés als fàrmacs dins de Catalunya.
  3. 4.7.3
   Habilitarem l’accés segur i amb garanties dels farmacèutics a les històries clíniques dels pacients. Aprovarem la nostra llei per connectar les farmàcies amb el SISCAT per tal de facilitar la comunicació assistencial i permetre que els professionals farmacèutics consultin les dades importants de la història clínica o que puguin afegir-hi comentaris amb informació d’interès per als serveis sanitaris.
5.
Per una agenda que prioritzi la Dependència i les Polítiques Socials enfront del malbaratament separatista. Cal reconstruir l’Estat del Benestar.
 1. 5.1. Garantir l’atenció a la dependència, una prioritat que no es pot ajornar
  1. 5.1.1
   Impulsarem una revisió del model d’atenció a la dependència que corregeixi les seves carències i aposti per un sistema d’atenció centrada en la persona. La pandèmia Covid-19 ha posat de relleu les debilitats de l’actual model, excessivament institucionalitzat. Abordarem la prevenció de processos que generen o agreugen la dependència i potenciarem l’ajuda domiciliària i l’assistència personal com a alternatives a la institucionalització.
  2. 5.1.2
   Aprovarem la Llei de mesures urgents per garantir la dignitat i els drets de les persones grans i per millorar la qualitat de la prestació dels serveis d’atenció a la dependència. Catalunya té les llistes d’espera més altes d’Espanya, amb més de 75.000 persones, el doble de la mitjana nacional, pendents de rebre les prestacions a les quals tenen dret. Augmentarem la dotació pressupostària autonòmica per a la dependència i reclamarem al Govern central que incrementi l’aportació del nivell mínim fins al 50% del total per poder garantir la cobertura de les necessitats d’atenció a la dependència i uns terminis de resposta no superin els tres mesos.
  3. 5.1.3
   Eliminarem els copagaments en el servei de teleassistència i reduirem la resta de serveis per tal que siguin més justos i equitatius. La teleassistència es configurarà com a un dret subjectiu i gratuït per a totes les persones en situació de dependència, sigui quin sigui el grau que tinguin reconegut. Ampliarem l’import monetari mínim de lliure disposició dels usuaris en els criteris de valoració que s’utilitzen per determinar-ne l’aportació.
  4. 5.1.4
   Potenciarem la promoció de l’autonomia i la prevenció de la dependència. Abordarem la preservació de l’autonomia en persones grans i en persones amb discapacitat, abans que apareguin limitacions. Inclourem recursos d’atenció per a persones amb patologies potencialment cronificables que permetin gestionar aquesta prevenció durant el procés de rehabilitació.
  5. 5.1.5
   Garantirem la continuïtat en l’atenció a les persones grans amb discapacitat en situació de dependència. Evitarem que aquestes persones, un cop compleixin 65 anys, es vegin obligades a abandonar el recurs d’atenció a la discapacitat del qual s’estiguessin beneficiant, per passar a un altre orientat a persones grans i en el qual, tot sovint, no es disposa dels mitjans per oferir una atenció especialitzada.
  6. 5.1.6
   Millorarem la qualitat i l’accés als serveis socials públics a Catalunya. Actualitzarem de forma urgent la Cartera de Serveis Socials, ajustant la ràtio de personal dels serveis a les noves realitat demogràfiques, proveint-la de pressupost suficient i millorant les condicions dels professionals dels serveis socials i d’atenció a les persones.
 2. 5.2. Avançar vers la igualtat social, la inclusió i l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
  1. 5.2.1
   Aprovarem una nova Llei de drets de les persones amb discapacitat. Aquesta Llei servirà com a instrument legal per adaptar la normativa catalana als principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va entrar en vigor a Espanya l’any 2008.
  2. 5.2.2
   Proposarem al Parlament la creació d’una Comissió permanent de polítiques integrals per a la discapacitat. Servirà per dotar de visibilitat les qüestions que tenen a veure amb les persones amb discapacitat, per tenir un espai propi on escoltar la veu del moviment associatiu i per garantir la transversalitat política en l’atenció i la protecció dels seus drets i per a la seva inclusió social.
  3. 5.2.3
   Elevarem el finançament dirigit als Centres Especials de Treball (CET). Compensarem l’impacte dels últims augments del salari mínim i garantirem la sostenibilitat del sector i la continuïtat dels actuals llocs de treball, així com de les Unitats de Suport a l’Activitat Professional als CET. Garantirem que els pagaments als CET es facin en un termini màxim de 30 dies. Impulsarem la creació de places de suport i seguiment en les quals es compatibilitzi l'ocupació amb l’assistència a centres ocupacionals.
  4. 5.2.4
   Fomentarem l’ocupació inclusiva amb la col·laboració de les empreses. La Inspecció de Treball de Catalunya vetllarà per al compliment de la quota de reserva del 2% de treball per a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors. Establirem bonificacions per a la contractació per damunt de la quota de reserva de treballadors amb discapacitat en feines adaptades.
  5. 5.2.5
   Augmentarem al 10 % la quota de reserva per a persones amb discapacitat a les Ofertes Públiques de Feina. Dins d’aquest, es reservarà un 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual i un 1% per a persones amb malaltia mental amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Les places no cobertes per al torn de discapacitat s’acumularan a posteriors ofertes fins a un límit del 10%.
  6. 5.2.6
   Elaborarem un Pla d’Accessibilitat i Disseny Universal per a Catalunya. Incrementarem les ajudes públiques per realitzar obres d’adequació a vivendes i zones comunes d’immobles. Desenvoluparem campanyes de sensibilització que lluitin contra els biaixos, els estereotips i els prejudicis que recauen sobre les persones amb discapacitat. Promourem la inclusió digital i l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació de les persones amb discapacitat i les iniciatives d’inclusió cultural i esportiva de les persones amb discapacitat.
  7. 5.2.7
   Facilitarem l’accés de les famílies i d’altres persones de l’entorn proper de les persones amb sordesa o amb trastorns de l’espectre autista de models de mascareta que garanteixin que s’hi puguin comunicar. Prendrem les mesures necessàries per tal que es puguin adquirir mascaretes homologades transparents o que permetin la visibilitat dels llavis. Donarem ajudes en funció de la renda que garanteixin l’equitat de la seva adquisició.
  8. 5.2.8
   Impulsarem plans específics de desenvolupament rural inclusiu. Crearem Centres de Referència Familiar a nivell rural per tal de garantir la plena inclusió de les persones amb discapacitat. Reforçarem els programes de suport, d'informació i d’assessorament a les famílies en el món rural de Catalunya.
  9. 5.2.9
   Incorporarem la perspectiva de la discapacitat sensorial, el seu sustent i el seu finançament, en les polítiques públiques inclusives. Garantirem els recursos i els suports a la comunicació a través de la llengua de signes, dels serveis sanitaris, socials, educatius, laborals i judicials, així com a tots aquells que es desenvolupen en l’àmbit de l’administració pública.
 3. 5.3. Lluitar contra la pobresa i promoure la inclusió social
  1. 5.3.1
   Crearem una passarel·la per al reconeixement automàtic de l’Ingrés Mínim Vital per als beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania. Subscriurem un conveni de col·laboració amb la Seguretat Social que agilitzi els tràmits per al reconeixement i la complementarietat entre prestacions, que automatitzi l’intercanvi d’informació i que tingui en compte el desenvolupament d’itineraris individualitzats d’inclusió per als beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital que resideixin a Catalunya. Incorporarem la informació sobre els beneficis de recursos i serveis socials de Catalunya a la nova Targeta Social Digital.
  2. 5.3.2
   Posarem en marxa una Targeta Social Individual que disposi d’un sistema de prepagament per canalitzar de manera àgil, segura i transparent les ajudes d’emergència social i altres ajudes socials autonòmiques i municipals. Aquesta targeta, igual que la sanitària, també servirà per identificar el seu titular davant els serveis socials i permetre que els professionals tinguin accés al seu historial. Regularem les condicions bàsiques de les ajudes socials municipals per garantir un contingut mínim de protecció igual a tot Catalunya.
  3. 5.3.3
   Establirem mesures de garantia alimentària i impulsarem campanyes de sensibilització per tal de conscienciar tota la població catalana en relació a la necessitat de reduir el malbaratament d’aliments. Modificarem el Codi de Dret Civil català per tal d’eximir les cadenes de distribució i els establiments d'hostaleria de responsabilitats vers els aliments que cedeixen com a donació. Facilitarem la donació d’aliments per a les famílies que més ho necessitin, en col·laboració amb els Bancs d’Aliments i altres entitats socials.
 4. 5.4. Fer realitat dret a un habitatge digne i adequat
  1. 5.4.1
   Promourem un augment del parc residencial de Catalunya per facilitar l’accés de tota la població a un habitatge digne. Simplificarem els tràmits administratius relacionats amb la creació de sòl per a la construcció d’habitatge i amb el procés d’edificació. Impulsarem la construcció d’habitatges de protecció pública exclusivament per a lloguer social, donant prioritat a les zones amb major pressió de demanda, tant de promoció directa com a través de fórmules de col·laboració privada en règim concessional.
  2. 5.4.2
   Establirem programes de cessió d’habitatges per part dels particulars perquè es puguin posar en lloguer social. Els habitatges seran cedits a l’Incasòl a canvi d’un cànon fix i segur, de manera que sigui l’administració qui es faci càrrec de les gestions del lloguer i de les despeses de l’immoble. De forma paral·lela, afavorirem la col·laboració amb els Ajuntaments i els acords amb entitats financeres, les promotores i les gestores d’habitatge per tal d’augmentar el Fons d’Habitatge de Lloguer Social. Els propietaris que s’acullin a aquest programa tindran dret a una bonificació del 20% en la quota autonòmica de l’IRPF i del 50% sobre la quota de l’IBI.
  3. 5.4.3
   Incrementarem el nombre d’habitatges socials per tal d’oferir alternatives a aquelles persones que no poden assumir el preu d’un lloguer. Aconseguirem l’objectiu d’assolir el 15% de l’habitatge social sobre el total del parc públic de vivenda de Catalunya. Permetrem la dotació de vivendes en sòl públic amb destí dotacional per oferir un servei de lloguer social temporal per a totes les persones amb especials dificultats per accedir a un habitatge al mercat lliure, inclosos els joves, les persones afectades per desnonaments o les persones en procés de reallotjament d’inserció residencial des del barraquisme o l’infrahabitatge.
  4. 5.4.4
   Potenciarem la rehabilitació per fer disponibles més vivendes de lloguer a les zones de major demanda de les nostres ciutats. Desenvoluparem un Pla de Renovació, Regeneració i Rehabilitació Urbana centrat en la recuperació d’immobles, la millora de la qualitat de l’edificació i la promoció de l’eficiència energètica, aprofitant el finançament procedent de fons europeus.
  5. 5.4.5
   Recuperarem la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial per evitar una Catalunya a dues velocitats. Emprendrem un estudi que analitzi la vulnerabilitat territorial per tal de planificar noves inversions i dotarem les partides pressupostàries per donar compliment als programes de finançament i cofinançament municipals.
  6. 5.4.6
   Oferirem préstecs de fins a 1.500 euros per realitzar petites obres de millora focalitzant en l’eficiència energètica. Podran sol·licitar-les les persones propietàries que no siguin grans tenedors per realitzar obres de millora a la seva vivenda habitual. Donarem preferència a les actuacions vinculades a millorar l’eficiència energètica, com ara la renovació dels sistemes de climatització o la substitució de finestres.
  7. 5.4.7
   Posarem a disposició dels joves menors de 35 anys préstecs per finançar part de l’entrada en el moment de comprar el seu primer habitatge. Aquests cobriran el 50% de l’entrada per a habitatges de fins a 250.000 euros adquirits per joves menors de 35 anys amb ingressos conjunts inferiors a 45.000 euros anuals, directament o a través de fórmules de lloguer amb opció de compra.
  8. 5.4.8
   Crearem una Renda d’Emancipació per tal de facilitar l’emancipació dels joves menors de 35 anys. Els joves catalans necessiten el 120% del seu salari per poder pagar el lloguer i només un 20% pot viure emancipat. També facilitarem el pagament de la fiança per tal que aquesta no sigui una barrera.
  9. 5.4.9
   Garantirem la renda del lloguer als petits propietaris de vivendes en cas d’impagament pel llogater. Establirem convenis per a la subscripció d’assegurances per part dels petits propietaris d’habitatges de lloguer que contemplin el pagament de la renda des que es produeixi el primer impagament per part dels llogaters i fins que es faci efectiu l’abandonament de l’habitatge.
  10. 5.4.10
   Facilitarem la resolució de conflictes entre propietaris i llogaters de forma senzilla, ràpida i gratuïta. Fomentarem l’arbitratge com a via per desencallar els jutjats i resoldre de manera ràpida qualsevol controvèrsia, inclosa la determinació de la responsabilitat i el pagament per la reparació de desperfectes.
  11. 5.4.11
   Aprovarem una Llei de garantia a l’accés als subministres bàsics. Plantejarem una norma que no deixi espai a dubtes sobre la seva constitucionalitat per actuar de forma immediata, sense posar excuses, amb l’objectiu que els ciutadans i les famílies de Catalunya que no disposin de les ajudes necessàries per assegurar el pagament dels subministres de la llum, l’aigua i el gas. Proveirem amb els recursos suficients el Fons d’Atenció Solidària de Subministres Bàsics i garantirem una correcta gestió per evitar la seva infrautilització, tal i com ha passat fins ara per la incapacitat de l’anterior Govern.
  12. 5.4.12
   Donarem resposta urgent i una solució de futur a totes les persones sense llar, començant per aquelles que porten anys al carrer. A Catalunya, es comptabilitzen més de 5.400 persones sense llar. Treballarem amb les entitats del Tercer Sector per oferir una solució d’habitatge a aquestes persones com a condició necessària per a l’inici de qualsevol procés de reinserció laboral, seguint metodologies novedoses com són els models “Housing First” i “Housing Lead”.
 5. 5.5. Per a la igualtat real entre homes i dones
  1. 5.5.1
   Fomentarem la igualtat de gènere dins les empreses i la reducció de la bretxa salarial entre dones i homes. Incentivarem l’establiment de mesures de transparència als processos de selecció a tots els nivells de contractació, fent una aposta pel “cercle neutre”, així com per a la publicació d’estadístiques de contractació i de salaris desglossades per sexes.
  2. 5.5.2
   Promourem la presència equilibrada d’homes i dones en tots els àmbits de la nostra societat. Fixarem el principi de presència equilibrada entre els sexes en la composició del Consell Executiu, els alts càrrecs i els òrgans col·legiats de la Generalitat. Estimularem les empreses per tal d’establir objectius clars de presència equilibrada en els seus consells d’administració.
  3. 5.5.3
   Treballarem des de l’escola per educar els nens i les nenes en valors de respecte i igualtat. L’objectiu és evitar i corregir els prejudicis i els rols de gènere en el tipus d’educació o en la carrera professional que es vulgui escollir. Donarem visibilitat als referents femenins als sectors de la ciència, la cultura, l’esport, la política o el món empresarial.
  4. 5.5.4
   Impulsarem la implantació de Plans d’Igualtat en l’Administració de la Generalitat i a les entitats del sector públic. Vigilarem que les empreses compleixin la seva obligació d’elaborar i aplicar plans d’igualtat i fomentarem la seva aplicació voluntària amb mesures de suport enfocades a les pimes.
 6. 5.6. Eradicar la violència masclista de la nostra societat
  1. 5.6.1
   Garantirem per llei l’existència d’Unitats de Valoració Forense Integral als Jutjats de Violència sobre la Dona. La manca d’aquestes unitats és la causa que explica que Catalunya sigui la comunitat d’Espanya on es rebutgen més ordres de protecció a dones per violència masclista, fet que comporta una infravaloració del risc per part dels Mossos d’Esquadra i la consegüent desprotecció de les dones que són o poden ser víctimes.
  2. 5.6.2
   Reconeixerem el dret de les dones víctimes de violència masclista a ser acompanyades per gossos de protecció i terapèutics. Equiparem el tracte que es dona a aquests animals de companyia al que reben els gossos pigall de persones amb discapacitat, per tal que puguin accedir amb ells a espais públics tals com botigues, institucions o jutjats, i que no suposi un impediment en el seu dia a dia.
  3. 5.6.3
   Completarem de manera urgent la connexió de Catalunya amb el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGèn). Catalunya és l’única comunitat, juntament amb el País Basc, on encara no s’ha fet aquesta connexió al sistema d’informació i coordinació entre totes les CCAA i que permet conèixer el tipus d’amenaça que pesa sobre una víctima de violència masclista.
  4. 5.6.4
   Establirem protocols específics per a l’atenció integral de les dones víctimes de violència masclista que retirin la denúncia. Són moltes les dones víctimes de violència masclista que retiren la denúncia després de presentar-la, molts cops per por de les possibles represàlies dels seu agressor o del seu propi entorn. Posarem a la seva disposició assessorament, assistència psicològica i legal, assegurarem la seva protecció i les acompanyarem perquè puguin decidir com volen procedir amb el màxim suport.
  5. 5.6.5
   Garantirem a les dones víctimes de violència masclista que es trobin en situació de risc, un allotjament alternatiu al domicili habitual encara que no hagin presentat denúncia. La sortida de les víctimes del domicili habitual i la separació del seu agressor són fets traumàtics, però que en molts casos resulten crucials a l’hora de garantir la seva protecció i la dels seus fills.
 7. 5.7. Defensar els drets de les persones LGTBI de la discriminació i protegir les persones trans a les quals es nega la seva existència
  1. 5.7.1
   Defensarem els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i lluitarem contra la discriminació per raó de l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de gènere. Desplegarem en la seva totalitat la Llei catalana aprovada el 2014, amb especial atenció a la despatologització de la transexualitat. Impartirem una formació especialitzada i un protocol d’actuació per als professionals i els funcionaris que tenen el deure d’intervenir en situacions de risc, violència, discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere i/o d’expressió de gènere.
  2. 5.7.2
   Aprovarem una Llei Trans que reconegui el dret a la lliure autoidentificació de gènere a les persones trans de Catalunya. Les persones trans tindran dret a ser tractades d’acord a la seva identitat de gènere en qualsevol dels tràmits administratius i en l’ús de les instal·lacions i els equipaments públics, i en cap cas no podran ser excloses de l’accés a prestacions, ajudes o protecció per raó de la seva identitat de gènere.
  3. 5.7.3
   Prohibirem les teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament de l’orientació sexual i la identitat de gènere a Catalunya. Sancionarem els centres on es realitzin aquest tipus de pràctiques que neguen i conculquen el dret a l'autoidentificació de gènere, amb multes i la inhabilitació dels seus responsables.
  4. 5.7.4
   Farem efectiu el dret de totes les persones amb capacitat de gestar a tenir accés a les tècniques de reproducció assistida a càrrec de la sanitat pública. Totes les persones amb capacitat de gestar, indistintament de la seva orientació sexuals o de la seva identitat de gènere, situació clínica o de si tenen parella o no tindran accés a la cartera de serveis públic de reproducció assistida a Catalunya. Reforçarem els recursos destinats i els centres en els quals s’’ofereix aquest servei per tal de donar resposta a la demanda actual.
  5. 5.7.5
   Lluitarem per eradicar la LGTBIfòbia al món de l’esport. Dissenyarem una estratègia global d’eradicació de la discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat i/o d’expressió de gènere a l’esport. Reconeixerem les federacions, els clubs i els esportistes que apliquin estàndards de tolerància zero vers les conductes d’odi i les pràctiques discriminatòries.
 8. 5.8. Un nou pacte social per al poble gitano i un compromís ferm contra la discriminació racial i ètnica
  1. 5.8.1
   Aprovarem una Llei per a la igualtat social del poble gitano i l’eradicació de l’antigitanisme. Desenvoluparem un marc jurídic integral que fixi les bases per a la igualtat i la inclusió del poble gitano amb polítiques coordinades des de l’àmbit educatiu, social, laboral i de la vivenda, entre d’altres. Reconeixerem i posarem en valor les contribucions socials i culturals del poble gitano a Catalunya al llarg de la història. Establirem un sistema de protecció i assistència social integral a totes les persones que siguin víctimes de conductes discriminatòries i de violència per raó d’antigitanisme.
  2. 5.8.2
   Posarem en marxa l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació. Desenvoluparem el contingut de la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació aprovada en aquesta legislatura. Durem a terme campanyes de conscienciació sobre les obligacions i els deures que es recullen a la norma. Realitzarem campanyes d’inspecció per vetllar pel seu compliment posant el focus en l’àmbit de l’ocupació i la vivenda.
  3. 5.8.3
   Desplegarem una estratègia per fer front als delictes d’odi i garantir la protecció de les víctimes. Tindran dret a una assistència social integral que inclourà assistència sanitària i psicològica i assessorament jurídic. Impulsarem campanyes de sensibilització per combatre els prejudicis i els estereotips discriminatoris i intolerants, en particular el racisme, la xenofòbia i l’aporofòbia o discriminació per raó de pobresa o exclusió social.
 9. 5.9. Una Catalunya plural i integradora on totes les persones migrants i refugiades puguin sentir-se com a casa
  1. 5.9.1
   Farem que Catalunya continuï sent una terra d’acollida que faciliti a totes les persones migrants la seva integració sense la renúncia a les seves arrels. Per a milers de famílies al llarg de la història, Catalunya sempre ha estat una terra d’acollida on construir un futur millor per als seus fills. Impulsarem un Pla d’Acollida i Integració de les Persones Migrants que impliqui tots els departaments de la Generalitat, que faciliti l’acollida, la instal·lació, la integració social i laboral i la reagrupació familiar de les persones migrants que arriben a Catalunya.
  2. 5.9.2
   Possibilitarem un accés a la informació institucional d’interès públic d’acord a la diversitat de la societat catalana. La informació es presentarà, a més de en llengües cooficials catalanes, en els idiomes d’ús habitual de les principals poblacions migrants que resideixen a Catalunya (àrab, romanès, mandarí, italià i urdu). Fomentarem el coneixement, l'intercanvi i la mediació cultural per afavorir l’accés de les persones de les comunitats d’origen migrant a la informació i els serveis públics.
  3. 5.9.3
   Elaborarem un Pla Integral d’Atenció a les Persones Refugiades que aculli Catalunya en col·laboració amb les entitats locals i el món associatiu. Inclourà mesures que els facilitin un allotjament transitori, la cerca de feina, l’escolarització dels menors d’edat i la seva integració social al municipi d’acollida, entre d’altres. Exigirem al govern central l’acompliment de la quota d’acollida aprovada per la Comissió Europea per tal d’acabar amb la incertesa i la desesperació que pateixien totes les persones refugiades que fugen de la guerra, la fam i el patiment des d’Orient Mitjà i altres llocs del món.
  4. 5.9.4
   Reforçarem els llaços que ens uneixen amb les comunitats iberoamericanes que resideixen a Catalunya. Treballarem amb el món associatiu de persones originàries d’Iberoamèrica per tal de facilitar al màxim la seva integració social, aprofitant l’avantatge que suposa compartir una llengua comuna.
 10. 5.10. Fomentar l’esport respectuós, tolerant i inclusiu
  1. 5.10.1
   Aprovarem una nova Llei de l’Esport i l’Activitat Física que garanteixi les condicions per a la igualtat en la seva pràctica. Farem especial atenció a l’esport femení i l’esport inclusiu de les persones amb discapacitat. Millorarem el model actual de suport econòmic i protecció social dels esportistes. Impulsarem la llicència esportiva única mitjançant un reconeixement mutu entre les CCAA que es basi en la lleialtat institucional.
  2. 5.10.2
   Impulsarem la despolitització de l’esport a Catalunya després de dècades d'ingerències dels nacionalistes. Els aficionats no es mereixen que l’esport es converteixi en un altre camp de batalla. Evitarem que competicions, federacions i clubs esportius, tant professionals com no professionals, a totes les disciplines esportives, puguin ser instrumentalitzats per a causes partidistes tal i com ha fet el nacionalisme durant tots aquest anys.
  3. 5.10.3
   Regularem les condicions mínimes que hagin de complir els gimnasos i les instal·lacions per a la pràctica de l’activitat física. Establirem els requisits de formació i capacitació que haurà de tenir el personal segons la seva categoria i funcions, per tal de garantir la seguretat dels usuaris i la prevenció de riscos derivats d’una pràctica inadequada de l’activitat física.
  4. 5.10.4
   Incrementarem la inversió en esport, potenciarem l’aprofitament de les instal·lacions esportives existents i millorarem la coordinació d’aquelles de titularitat compartida. Promourem la construcció d’un camp de rugbi de referència, coincidint amb el centenari de l’arribada d’aquest esport.
  5. 5.10.5
   Ampliarem i millorarem la xarxa de vies verdes i ciclovies amb itineraris segurs i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda que permetin passejar, córrer o anar en bicicleta. Integrarem el concepte de mobilitat i els beneficis que comporta l’activitat física i esportiva, per apropar el ciutadà a la natura, afavorint el coneixement del patrimoni històric i natural, el desenvolupament del turisme actiu i la creació de nova ocupació.
  6. 5.10.6
   Augmentarem el control sobre l’ús del diner públic destinat a l’esport per tal d’optimitzar el seu retorn i prevenir males pràctiques. Despolititzarem els Consells Esportius per garantir-ne el funcionament independent i evitarem l’ús partidista dels seus òrgans directius, aliè als interessos de l’esport escolar, tal i com ha passat en el cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet. Retirarem les subvencions i començarem el procediment per exigir la restitució dels diners lliurats a la Plataforma Pro Seleccions Catalanes i altres “xiringuitos” afins al separatisme que viuen de fons públics.
  7. 5.10.7
   Aprovarem una Llei d’Estacions d’Esquí i de Muntanya que reguli les condicions bàsiques que hauran de complir aquestes instal·lacions a Catalunya. La nova norma regularà les condicions d’activitat i serveis mínims de les instal·lacions d’esquí i de muntanya, els drets i les mesures de protecció dels usuaris, així com els requisits de capacitació del personal i els monitors.
  8. 5.10.8
   Millorarem les condicions dels socorristes a les platges catalanes. Retornarem al socorrisme aquàtic la seva condició de professió sociosanitària i reforçarem la formació per garantir la seguretat dels banyistes a Catalunya.
  9. 5.10.9
   Combatrem la intolerància a l’esport i garantirem la convivència i el respecte a totes les competicions esportives. Prohibirem l’exhibició de símbols polítics als esdeveniments esportius i endurirem les sancions per comportaments que atemptin contra els símbols oficials, enalteixin el delicte o promoguin delictes d’odi, discriminació i intolerància com ara el racisme, el sexisme, la LGTBIfòbia o les que es produeixin per motius ideològics.
  10. 5.10.10
   Donarem suport i promourem l’esport femení català. Donarem visibilitat a referents femenins a l’esport professional i millorarem la cobertura de l’esport femení als mitjans de la CCMA. Acabarem amb la discriminació per sexe als premis de les competicions esportives que es financiïn totalment o parcialment amb diners públics.
  11. 5.10.11
   Afavorirem la conciliació perquè dedicar-se a l’esport professional i tenir una família deixin de ser activitats incompatibles. Sancionarem els clubs i les entitats esportives que incloguin “clàusules antiembaràs”, expresses o implícites, en els contractes esportius. Evitarem que les esportistes professionals siguin penalitzades per l’embaràs i en facilitarem la reincorporació després de la maternitat.
  12. 5.10.12
   Potenciarem la pràctica d’esports minoritaris perquè tots es puguin practicar en igualtat de condicions. La programació de TV3 es diversificarà per donar més presència als esports minoritaris. Impulsarem la construcció d’un camp de criquet oficial de Catalunya, un esport que creix cada any, entre altres raons, per l’activitat de la comunitat pakistanesa resident a Catalunya.
 11. 5.11. Donar suport a l’Economia Social, el Tercer Sector i el voluntariat social
  1. 5.11.1
   Aprovarem una Llei d’Economia Social i Solidària. Aquesta definirà els criteris per a la determinació de les entitats d’economia social. Constituirà el Consell d’Economia Social i Solidària de Catalunya com a òrgan consultiu, de diàleg i de participació. Establirà les condicions per al foment de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, entre d’altres, a través del desenvolupament de la figura de les clàusules socials a la contractació pública de la Generalitat i del règim de concert social per a la prestació de serveis socials de responsabilitat pública.
  2. 5.11.2
   Garantirem la sostenibilitat de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social. Augmentarem els recursos destinats a les entitats del Tercer Sector en el marc d’un nou model de finançament estable i plurianual. Definirem el procediment administratiu a fi que les entitats del Tercer Sector puguin ser reconegudes com a entitats col·laboradores amb la Generalitat.
  3. 5.11.3
   Regularem els concerts socials com a fórmula per a la gestió dels recursos i la prestació de serveis assistencials per al Tercer Sector. El sistema, similar al dels concerts a l’educació o la sanitat, dotarà de cobertura jurídica la gestió i la prestació indirecta de serveis de responsabilitat pública per part d’entitats privades. La concessió i la renovació d’aquests concerts primarà la iniciativa social i atendrà els principis de continuïtat i de proximitat.
  4. 5.11.4
   Fomentarem el voluntariat social a Catalunya. Elaborarem un nou Pla del Voluntariat que doni resposta als nous reptes de la nostra societat. Impulsarem un conveni amb la Seguretat Social per tal que el servei realitzat per voluntaris a entitats o projectes d’especial interès social computi com a temps cotitzat a tots els efectes i reforci la seva protecció social.
6.
Per unes polítiques públiques de Famílies per a totes les edats: foment de la natalitat i aposta decidida per la conciliació.
 1. 6.1. Garantir el dret de tots els catalans a formar una família i facilitar la natalitat envers el repte demogràfic
  1. 6.1.1
   Aprovarem una Llei de Suport i Diversitat Familiar adaptada a la realitat de la nostra societat i als diferents models de família. Contemplarem mesures de suport dirigides a atendre les necessitats específiques de tots els models de família, incloses aquelles que puguin estar exposades a situacions de vulnerabilitat, com ara les famílies nombroses, les monoparentals o les LGTBI.
  2. 6.1.2
   Equipararem els beneficis de les famílies monoparentals als que tenen les famílias nombroses a Cataluña. Volem garantir la igualtat de condicions i oportunitats de les famílies monoparentals amb les biparentals, fent que gaudeixin dels mateixos beneficis en tots els àmbits: fiscalitat, educació, cultura, oci, esport i transport, entre altres.
  3. 6.1.3
   Extendrem la consideració de famílies nombroses de categoria especial a Catalunya totes aquelles que tinguin quatre o més fills. La categoria especial no es perdrà tot i que algun dels fills o menors deixi de reunir els requisits exigits per a la concessió d’aquest títol. També garantirem el reconeixement com a família nombrosa a Catalunya els ascendents que siguin parella de fet.
  4. 6.1.4
   Agilitzarem els processos d’adopció per garantir que tots els nens tinguin dret a viure i créixer en el si d’una família. Tots els nens mereixen tenir una família. Evitarem biaixos injustificats en els procediments de valoració de la idoneïtat de les famílies que desitgin adoptar.
  5. 6.1.5
   Promourem la custòdia compartida dels fills com a opció preferent en casos del trencament de la parella. Incrementarem els recursos destinats a la mediació familiar i als Punts de Trobada Familiar per tal d’afavorir processos de separació amistosa i el normal exercici de la guàrdia i custòdia compartida entre els progenitors, en benefici de l’interès superior del menor.
  6. 6.1.6
   Elevarem a 45 anys l’edat límit per a l’accés de les dones sense fills a tractaments de reproducció assistida a la Sanitat Pública. El requisit d’edat es computarà només en el moment de la sol·licitud, però no amb posterioritat per tal d’evitar exclusions degudes a les llistes d’espera. Els dos membres de la parella podran accedir als estudis i les proves genètiques i immunològiques associats a factors de risc després d’un primer intent fallit.
  7. 6.1.7
   Facilitarem l’accés a la preservació de les cèl·lules reproductives per a les persones que ara no puguin, però que vulguin tenir una família en el futur. Donarem accés a la vitrificació d’ovòcits i esperma a la Sanitat Pública amb un sistema d’aportació per part de la persona usuària. El servei serà sempre gratuït en el cas de persones que vulguin sotmetre’s a tractaments invasius, com ara les quimioteràpies o radioteràpies, i que puguin afectar la seva capacitat reproductiva.
  8. 6.1.8
   Establirem protocols per protegir els drets dels menors nascuts mitjançant la gestació per substitució. Oferirem orientació a les famílies en relació als seus drets i a tots els tràmits que hagin de realitzar, inclosa la inscripció del menor al Registre Civil. Garantirem la igualtat en el tracte i la no discriminació per raó de naixement dels menors nascuts a través d’aquesta tècnica i defensarem el seu interès superior en tots els àmbits.
 2. 6.2. Una conciliació corresponsable que garanteixi les cures
  1. 6.2.1
   Impulsarem un Pacte per a les Cures i la Conciliació Corresponsable. Buscarem implicar tots els agents institucionals i socials en un gran acord per fer efectiu el dret a la conciliació laboral i familiar, fomentar la corresponsabilitat i corregir qualsevol mena de discriminació per raó de sexe, així com lluitar contra l’atur, la subocupació i la precarietat laboral que afecta en especial les dones que es fan càrrec de les responsabilitats de cures.
  2. 6.2.2
   Farem gratuïta l’Educació Infantil de 0 a 3 anys i incrementarem les places disponibles per tal de garantir la cobertura de les necessitats de totes les famílies. Finançarem la creació de noves places de primer cicle d’educació infantil a centres sostinguts amb fons públics de manera equilibrada amb l’objectiu d’assolir la universalitat i implementarem la gratuïtat fins al final de la legislatura.
  3. 6.2.3
   Crearem una xarxa pública de recursos per tal que totes les famílies puguin conciliar i assegurar la cura dels fills o menors que tinguin al seu càrrec. Inclourà serveis d’atenció a centres de dia i de cuidadors professionals a domicili per hores disponibles a través de borses públiques de treball, serveis que permetin obrir els centres abans i recollir els infants més tard als centres educatius. També contemplarà l’extensió del model de “cases niu” a les zones rurals.
  4. 6.2.4
   Establirem mesures per incentivar i reconèixer les empreses que flexibilitzin els seus horaris i permetin que els treballadors amb fills en edat escolar puguin adaptar la seva jornada laboral amb la del centre educatiu. També ho farem amb aquelles empreses que permetin als seus treballadors acollir-se a reduccions de jornada o al teletreball per tenir cura dels seus fills o de familiars amb dependència.
  5. 6.2.5
   Implementarem models de treball flexible i fomentarem el teletreball per als empleats públics. Donarem caràcter preferent al teletreball en càrrec d’atenció no presencial sempre que sigui possible, mentre duri l’emergència sanitària de la Covid-19. Facilitarem fórmules de treball flexible a les quals podran acollir-sei els empleats públics amb responsabilitats familiars.
 3. 6.3. Invertir en igualtat d’oportunitats i garantir la protecció de la infància i l’adolescència de Catalunya
  1. 6.3.2
   Posarem en marxa una Estratègia Catalana contra la Pobresa Infantil. Catalunya lidera les taxes de pobresa infantil a Espanya: abans de l’aparició de la pandèmia de Covid-19, la taxa de pobresa infantil assolia el 31,1%. Dotarem amb els recursos humans i econòmics necessaris a fi que les famílies puguin garantir la seva adequada atenció, l’educació, la cura i el benestar, amb un augment de la inversió en infància que permeti assolir l’objectiu europeu del 2,2% del PIB.
  2. 6.3.3
   Obrirem els menjadors escolars durant tot l'any, fins i tot en període de vacances. S’hi oferiran tres àpats al dia (esmorzar, dinar i berenar). Col·laborarem amb els bancs d’aliments i entitats socials del Tercer Sector per tal de garantir que cap nen a Catalunya pugui estar en risc de desnutrició.
  3. 6.3.4
   Aprovarem una Llei de protecció integral de la infància i l’adolescència envers la violència. Implantarem canals confidencials de denúncia als centres de menors tutelats. Farem extensiu el model “Barnahaus” per a l’atenció integrada a menors víctimes de violència sexual i reconeixerem el dret a l’oblit a Internet per evitar la seva revictimització, fins i tot en la vida adulta.
  4. 6.3.5
   Reformarem el sistema de protecció de la infància i l’adolescència a Catalunya prioritzant l’acolliment familiar. Impulsarem una auditoria externa de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) amb l’objectiu de millorar els processos de protecció de menors en situació de desemparament. Fomentarem el model de "Cases d'Infants" com a via de prevenció de desemparament i afavorirem la captació de famílies d’acollida temporals.
  5. 6.3.6
   Reorganitzarem els centres residencials per a infants i adolescents tutelats per tal que s’assimilin més a un entorn familiar. Complirem la Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya, assegurant que els centres residencials de menors s’organitzin per edats i necessitats específiques, especialment psicològiques. Evitarem situacions de desemparament per a tots els treballadors d’aquests centres per tal de reduir l’alarmant rotació actual d’un personal que hauria de ser referent per als nens tutelats.
 4. 6.4. Reconèixer les persones grans com a subjectes actius i garantir un tracte digne a les persones amb dependència
  1. 6.4.1
   Aprovarem una Llei de Drets i Dignitat de les Persones Grans. Establirem un marc integral per a la garantia dels drets de les persones grans i el compliment de les obligacions dirigides a fer efectiu el principi d’igualtat en el tracte i no discriminació per edat. Garantirem el dret a viure al seu propi entorn, a tenir contacte i establir relacions amb altres persones i a no ser internades sense el seu consentiment. També recollirem el dret a un allotjament digne i adequat per a totes les persones grans que no puguin procurar-se’n un per manca de recursos suficients.
  2. 6.4.2
   Apostarem per alternatives a la institucionalització per promoure tant com sigui possible l’autonomia de les persones grans. Fomentarem la teleassistència, l’ajuda domiciliària i l’assistència personal per afavorir que les persones grans puguin seguir vivint a casa seva. Quan això no sigui suficient, s’oferiran alternatives com ara que les persones grans comparteixin la seva vivenda amb una altra persona, la integració de la persona gran a les vivendes dels seus familiars o el seu acolliment en altres unitats familiars.
  3. 6.4.3
   Atendrem les necessitats de les persones grans que viuen soles de forma no desitjada. Dissenyarem protocols per prevenir i detectar situacions de soledat no desitjada i evitar-ne la cronificació. Reconeixerem l’accés de totes les persones grans en aquestes circumstàncies al servei de teleassistència. Promourem l’acompanyament social per part de persones voluntàries amb l'objectiu de pal·liar les necessitats de contacte personal que tenen les persones grans que viuen soles.
  4. 6.4.4
   Millorarem l’atenció que s’ofereix a les persones grans en tots els centres sociosanitaris de Catalunya. Promourem la qualitat en la formació dels professionals sociosanitaris per a persones grans. Intensificarem les inspeccions per tal de garantir la qualitat dels serveis prestats a les persones grans.
  5. 6.4.5
   Protegirem les persones grans envers la violència que pateixen per part d’aquells que s’aprofiten de la seva edat avançada. Establirem protocols per a la prevenció, la detecció precoç i la intervenció per part dels serveis socials en el cas de persones grans que siguin víctimes de violència física, psicològica o d'espoli econòmic o patrimonial. Es posarà especial atenció als supòsits de violència intrafamiliar i als centres residencials. Les persones grans que siguin víctimes tindran dret a una assistència social integral, a l’assessorament jurídic i una alternativa residencial durant el temps que requereixi la seva protecció.
  6. 6.4.6
   Elaborarem una Estratègia d’Envelliment Actiu que permeti aprofitar el talent i l’experiència de les persones grans. Les persones grans no són “ciutadans de segona” ni tampoc dependents dels desitjos, les expectatives o les necessitats de la resta de la societat. Fomentarem un concepte actiu de l’envelliment, en el qual les persones grans continuïn aportant a la nostra societat tot el seu talent, coneixement i experiència.
  7. 6.4.7
   Fomentarem el voluntariat entre les persones grans i impulsarem programes de “mentors” en col·laboració amb les empreses catalanes. L’experiència, el coneixement, el talent i la capacitat de compromís de les persones grans poden contribuir a la millora de la nostra cultura, els nostres serveis socials i la nostra societat si els sabem aprofitar. La seva experiència professional també és un actiu important per a les nostres empreses, on les persones grans poden contribuir a acompanyar i ensenyar els treballadors més joves.
  8. 6.4.8
   Crearem un Carnet Gran amb avantatges i descomptes per a totes les persones majors de 65 anys a Catalunya. Serà semblant al Carnet Jove. Donarà dret a beneficis, avantatges i descomptes en l’adquisició de l’educació, el transport, la cultura i l’oci, així com a comerços adherits.
 5. 6.5. Animals de companyia, uns membres més de la nostra família
  1. 6.5.1
   Aprovarem una nova Llei Integral de Protecció i Benestar Animal que posi Catalunya a l’avantguarda en qüestions d’humanitat i cures. Establirem uns criteris comuns per a l’esterilització i prohibirem el sacrifici d’animals sans, les mutilacions amb fins estètics, l'exposició d’animals a aparadors i la seva entrega com a premis, fet amb el qual es complirà així amb les obligacions previstes al Conveni Europeu de Protecció dels Animals.
  2. 6.5.2
   Augmentarem les sancions per l’abandó i violència cap als animals de companyia per acabar amb la impunitat. S’establiran multes de fins a 100.000 euros per abandó o agressió i fins a 300.000 per matar deliberadament o per negligència greu a un animal de companyia. Aquestes multes s’acompanyaran de la inhabilitació per a la tinença d’animals per un termini de fins a 25 anys.
  3. 6.5.3
   Establirem un sistema d’adopció animal unificat que faciliti i promogui l’adopció d’animals de companyia, prioritzant l’acolliment familiar. Crearem una xarxa de centres d’acollida i incrementarem els recursos per garantir una atenció adequada als animals de companyia en situació de desemparança. Treballarem conjuntament amb les entitats socials protectores i amb els refugis d’animals per millorar la detecció i la resposta. Impulsarem campanyes de sensibilització per a la prevenció de l’abandonament i vers l’existència d’alternatives mitjançant el recurs de la xarxa d’acollida animal.
  4. 6.5.4
   Establirem ajudes de fins el 100% dels costos associats a l’adopció d’animals de companyia. El cost mitjà d’adopció d’un animal de companyia pot arribar als 200 €, un preu que moltes persones no es poden permetre. Les ajudes cobriran els costos de l’actualització del carnet de vacunacions, l’esterilització, si són adults, la desparasitació i la implementació del microxip.
  5. 6.5.5
   Implantarem un Document d'Identificació Animal amb un codi únic per a cada animal de companyia. La identificació serà obligatòria i recollirà les principals dades de l’animal i del seu cuidador, així com la referència al seu microxip.
  6. 6.5.6
   Estudiarem fórmules per incorporar els serveis veterinaris al Sistema Integrat de Salut de Catalunya. Encarregarem un informe que estudiï la viabilitat de possibles modalitats de contribució per a la cobertura de l’assistència veterinària dels animals de companyia.
  7. 6.5.7
   Facilitarem que els animals de companyia puguin estar amb nosaltres en qualsevol àmbit. Habilitarem l’accés dels animals de companyia al transport públic, en condicions que garanteixin la seguretat i la tranquil·litat de la resta d’usuaris. Establirem incentius per als establiments comercials i d’hostaleria que afavoreixin l’accés als animals de companyia i els hotels que permetin que s’allotgin a la mateixa habitació que els seus cuidadors.
  8. 6.5.8
   Disposarem que els instruments de plantejament urbanístic hagin de preveure la dotació d’espais d’esbarjo per a animals de companyia. La dotació de zones verdes i d’equipaments públics en els plans d’ordenació urbanística hauran de preveure instal·lacions per al lleure i l’exercici dels animals.
  9. 6.5.9
   Posarem fi a la cria en captivitat i als espectacles recreatius amb dofins i altres cetacis a parcs aquàtics de Catalunya. Seguint l’exemple de França, els parcs aquàtics no podran adquirir nous cetacis (dofins, orques, marsopes) per a la seva cria en captivitat i es preveurà el trasllat dels animals que actualment hi ha als parcs aquàtics a santuaris marins.
7.
Per una educació moderna i de qualitat i trilingüe que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la seguretat i drets dels alumnes després de la COVID-19.
 1. 7.1. Complir la Constitució i respectar la llibertat de les famílies
  1. 7.1.1
   Implementarem un model d’escola trilingüe de qualitat en el qual l’espanyol i el català siguin considerades ambdues llengües d'ensenyament a les aules en igualtat de condicions. Promourem també que l’anglès sigui usat com a llengua vehicular, amb l’objectiu que tots els alumnes catalans puguin assolir un nivell C1 al final del batxillerat o d’un cicle superior de FP.
  2. 7.1.2
   Impulsarem un Pacte Català per a l’Educació que planti cara als atropellaments de la LOMLOE sobre l’espanyol i l’educació concertada i especial. Blindarem la llibertat de les famílies per escollir si volen escolaritzar els seus fills en un centre públic o concertat i, en el cas dels alumnes amb necessitats educatives especials, en un centre ordinari amb suports o en un d'educació especial. Exigirem al Govern central que impulsi un Pacte d’Estat per a l’Educació que derogui la LOMLOE i estableixi les bases per a un ampli consens polític i social per aprovar una nova Llei educativa de consens.
  3. 7.1.3
   Posarem les garanties que permetin fer la Selectivitat tant en espanyol com en català, així com en aranès, sense cap tipus d’impediment ni que calgui sol·licitar-ho prèviament. Hi haurà còpies suficients de cada model lingüístic als centres on es realitzi la prova d’accés a la Universitat. Cada alumne podrà escollir lliurement el model i la llengua en la qual vulgui respondre l’examen.
  4. 7.1.4
   Farem efectiu el dret de les famílies a escollir l’educació dels seus fills, renovarem els concerts vigents i garantirem la gratuïtat de l’educació concertada. Defensarem l’aplicació del criteri de demanda social a l’hora de decidir la renovació dels concerts i treballarem a fi que el finançament que reben les escoles concertades cobreixi les inversions necessàries. En paral·lel, vetllarem per a la gratuïtat de l’educació concertada, tot establint mecanismes de control per evitar el cobrament per part dels centres concertats de quotes sense suport legal que puguin excloure les famílies amb menys recursos.
  5. 7.1.5
   Respectarem l’elecció de les famílies pel model de jornada continuada quan sigui majoritària al centre. Impulsarem l’extensió de programes complementaris de la jornada lectiva (que els centres obrin abans, que tanquin més tard, menjador escolar) per tal de garantir que la tria de la jornada cotinuada o partida al centre afecti el menys possible a les possibilitats de conciliació familiar, tenint en consideració els diferents règims de jornada i horaris laborals.
  6. 7.1.6
   Reconeixerem el dret de les famílies que, en el cas de germans bessons en un mateix curs amb més d’un grup, puguin decidir que ambdós germans vagin a la mateixa classe. També establirem el dret a poder decidir entre el domicili familiar o el centre de treball per a l’accés a qualsevol dels centres educatius mantinguts amb fons públics de Catalunya.
 2. 7.2. Reconèixer i posar en valor la tasca dels docents, invertir en la seva formació i apostar per l’autonomia dels centres educatius
  1. 7.2.1
   Implementarem un “MIR docent” amb l'objectiu d’atreure els millors a la professió docent i que aquests puguin desenvolupar al màxim tot el seu potencial. Amb aquest nou sistema, anàleg al dels metges, tots els graduats docents hauran de cursar una etapa de formació pràctica en règim d’alternança amb el treball al centre com a requisit per a l’obtenció de l’habilitació que els permeti accedir a l’exercici de la professió docent a centres públics i concertats.
  2. 7.2.2
   Acabarem amb l’abús de la temporalitat a l’educació i donarem estabilitat a tots els docents. Reduirem la taxa d’interinitat per sota del 8%. Establirem Ofertes Públiques de Treball anuals prèvia avaluació de les necessitats presents i previstes, coordinant les dates de convocatòria amb la resta de CCAA per tal d’evitar efectes no desitjats.
  3. 7.2.3
   Potenciarem l’autonomia dels centres i dels seus òrgans de direcció per tal de millorar els seus resultats educatius. Els centres comptaran amb autonomia per a la coordinació, la implementació i la supervisió del seu projecte docent i educatiu, reforçant al mateix temps les competències i atribucions dels òrgans de direcció.
  4. 7.2.4
   Desenvoluparem una estratègia integral per a la millora de la convivència a les aules, la lluita contra l’assetjament escolar i la promoció del respecte, l’autoritat i la dignificació del professorat. Posarem en marxa campanyes de conscienciació i prevenció de l’assetjament escolar, amb referència explícita al que s’esdevé a Internet i les xarxes socials. Facilitarem la implementació de programes de mediació per a la resolució de conflictes a tots els centres educatius.
  5. 7.2.5
   Desenvoluparem el reconeixement als docents de Catalunya de la condició d'autoritat pública i establirem mesures de suport a totes les víctimes d’agressions, tant alumnes com a docents. Fomentarem el funcionament de les escoles de pares per conscienciar sobre els indicadors d’assetjament escolar i la promoció del respecte al professorat i la convivència escolar.
  6. 7.2.6
   Apostarem per la formació continuada del professorat i desenvoluparem la carrera horitzontal a la funció pública docent. Proposarem un pla específic de formació per a professors i directors d’escoles i instituts, rebaixant tant com es pugui la seva tasca burocràtica.
  7. 7.2.7
   Posarem en valor els ensenyaments de les Humanitats, tant des d’un punt de vista educatiu com per a la formació de ciutadans lliures i responsables, amb una racionalitat crítica. Considerem necessari conservar la Filosofia, l’Ètica i la Cultura i les Llengües Clàssiques a les escoles i instituts, en tant que dipositàries i transmissores del llegat cultural de la nostra història i civilització.
 3. 7.3. Equitat educativa per garantir la igualtat d’oportunitats
  1. 7.3.1
   Reduirem les taxes d'abandonament escolar prematur i de repetició de curs per sota de l’objectiu europeu del 10%. La taxa d’abandonament escolar de Catalunya va situar-se en un 19%, per damunt de la mitjana d’Espanya. Posarem en marxa un programa per augmentar el nombre de professors de suport i atenció a la diversitat, especialment en els centres amb major nombre d’alumnes d’entorns socioeconòmics desfavorits. Augmentarem la informació als pares i professors amb la introducció d’avaluacions de diagnosi que detectin de forma prematura els alumnes en risc d’abandonament escolar i que permetin identificar les millors pràctiques per ajudar-los.
  2. 7.3.2
   Acabarem amb els barracons als centres educatius catalans. En aquests moments a Catalunya hi ha 20.000 alumnes estudiant en barracons, més que a cap altra comunitat d’Espanya. Agilitzarem les obres en curs i finançarem la construcció de noves instal·lacions educatives per a tots els alumnes que actualment es veuen obligats a estudiar en un barracó.
  3. 7.3.3
   Abaixarem les ràtios d’alumnes per aula amb caràcter estructural. Farem permanent la reducció de les ràtios a 20 estudiants per aula a Primària i Secundària que es va acordar durant la pandèmia Covid-19, per tal de promoure una atenció educativa més personalitzada a tot l’alumnat.
  4. 7.3.4
   Farem que els llibres de text siguin gratuïts per a tots els alumnes. Crearem un programa de préstec de llibres de text a tots els centres mantinguts amb fons públics de Catalunya, tal i com ja passa a altres CCAA, amb la qual cosa estalviarem a les famílies catalanes més de 200 euros l’any.
  5. 7.3.6
   Actualitzarem el Programa de biblioteca escolar “Puntedu” per tal de reconèixer i mantenir les biblioteques escolars de Catalunya, a part de millorar-ne la dotació. Afavorirem la coordinació entre els diferents centres escolars, impulsant un sistema de catalogació comú i una major integració de les biblioteques escolars a la xarxa de biblioteques públiques, optimitzant els recursos disponibles.
  6. 7.3.7
   Cobrirem el cent per cent del cost del transport escolar i establirem nous serveis per contrarestar la segregació educativa. Cap família no haurà de pagar res pel servei de transport a cap centre educatiu mantingut amb fons públics. Establirem noves línies de transport escolar entre zones diferents per fer efectiu el dret de totes les famílies a escollir el centre educatiu dels seus fills, fet que evitarà la segregació per zona de residència que perjudica els alumnes amb major desavantatge per l’entorn socioeducatiu.
  7. 7.3.8
   Avançarem cap a la gratuïtat del servei de menjador escolar a tots els centres educatius mantinguts amb fons públics de Catalunya. Promourem la implantació del servei de menjador a més centres educatius com a recurs per a la igualtat d’oportunitats i la conciliació. Es prepararan menús de qualitat amb aliments de proximitat del nostre camp, nutritius i segurs per a la salut i s’educarà els nens en hàbits saludables.
  8. 7.3.9
   Assegurarem que els alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries rebin un menú apte i adaptat a les seves necessitats al menjador escolar. S’elaboraran menús segurs i sense risc per a la salut en els centres on hi hagi alumnes amb al·lèrgies alimentàries greus. Les famílies seran informades, amb almenys una setmana d'antelació, del menú setmanal del menjador del centre escolar.
  9. 7.3.10
   Invertirem en l’Educació Infantil apuntalant la seva naturalesa educativa. Incrementarem el nombre de places d’educació infantil amb l’objectiu d’avançar vers la seva universalitat i la gratuïtat d'aquesta etapa. Donarem preferència a la implantació del primer cicle d’educació infantil als centres educatius que ja comptin amb línies de segon cicle.
 4. 7.4. Una educació inclusiva que compti amb l’educació especial
  1. 7.4.1
   Incrementarem els recursos destinats a centres d’educació especial després d’anys de desatenció. Garantirem que aquests centres disposin de tots els recursos necessaris, com per exemple, intèrprets de llengua de signes, per seguir donant una atenció de qualitat a tots els Alumnes amb Necessitats Educatives Especials (ACNEES), sobretot aquells que necessiten una atenció molt especialitzada i individualitzada. Defensarem l’existència d’aquests centres dins un sistema mixt en el qual les famílies puguin escollir entre l’escolarització en centres d’educació especial, en centres ordinaris amb suport o en centres amb aules específiques de suport.
  2. 7.4.2
   Garantirem el dret a una atenció precoç gratuïta i de qualitat en totes les etapes educatives, inclosa l’educació infantil. La prevenció i la detecció prematura és crucial a l’hora de mitigar els efectes de necessitats educatives especials associades a la discapacitat o als trastorns del desenvolupament.
  3. 7.4.3
   Dotarem amb personal qualificat els centres amb alumnat diagnosticat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Facilitarem que els alumnes amb TEA puguin ser usuaris del servei de menjador si així ho decideixen les seves famílies.
  4. 7.4.4
   Crearem un protocol per a la detecció precoç que garanteixi una intervenció adequada en els casos d’Alumnes amb Necessitats Específiques del Suport Educatiu (NESE). Assegurem la correcta atenció a la diversitat amb els suports psicològics i de logopèdia adequats per a aquests alumnes, inclosos aquells amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), del Trastorn i Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) o amb dislèxia.
  5. 7.4.5
   Assegurarem els recursos suficients per a la detecció precoç d’alumnes amb altes capacitats i els mitjans de suport a fi que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals. Promourem el disseny d’itineraris que permetin a aquests alumnes aprofitar tot el seu potencial i atendre les seves necessitats específiques d’inclusió en els centres educatius.
  6. 7.4.6
   Establirem els mitjans de suport necessaris per donar l’atenció adequada als alumnes amb sordesa. Dotarem amb els recursos materials i professionals competents amb la Llengua Catalana de Signes (LSC), incloent-hi intèrprets o la figura educativa que correspongui en funció de l’etapa educativa competent en LSC (logopedes, mestres d’audició i llenguatge, psicopedagogs, etc.) a l’educació primària i secundària. Garantirem que els alumnes amb sordesa disposin dels suports necessaris per accedir a la informació: emissores FM, bucle magnètic, materials audiovisuals subtitulats, entre altres.
  7. 7.4.7
   Garantirem la plena inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques a les activitats extraescolars i de lleure educatiu. Atorgarem beques a les famílies amb fills que, per les seves característiques específiques, no poden gaudir d’activitats estiuenques com ara els campaments o les colònies.
 5. 7.5. Potenciar i dignificar la Formació Professional
  1. 7.5.1
   Potenciarem la Formació Professional (FP) i incrementarem el nombre de places a totes les modalitats. Elaborarem un Pla Estratègic de Formació Professional i establirem incentius per tal d’implicar més empreses i transformar cada cop més titulars a la modalitat de FP Dual. Col·laborarem amb el sector industrial de Catalunya, inclosa l’automoció, per a la planificació de l'oferta formativa amb la voluntat de facilitar el relleu generacional de les plantilles.
  2. 7.5.2
   Apostarem per una gestió integrada de la FP per tal d’aprofitar al màxim les sinergies formatives i les oportunitats de col·laboració amb les empreses i la indústria catalanes. Substituirem l’actual model atomitzat en multitud de centres per la creació de grans centres especialitzats de FP, preferentement Centres Integrats de Formació Professional (CIFP), on coexisteixi la formació reglada i ocupacionals. Implantarem la figura del professor associat en l'àmbit de la FP. Posarem en funcionament el centre de FP Dual de Martorell.
  3. 7.5.3
   Dignificarem la FP com a itinerari complementari i d’igual valor a l'educació universitària. Habilitarem les Universitats per oferir i impartir Cicles Formatius de Grau Superior. Subscriurem convenis amb les Universitats per a la creació de Campus Universitaris i de Formació Professional (CUFP) mitjançant la interacció de les seves instal·lacions de CIFP, per tal que els seus alumnes puguin utilitzar els equipaments i serveis en les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.
  4. 7.5.4
   Habilitarem passarel·les que facilitin el pas dels graus de FP als graus universitaris. Garantirem l'homologació de mòduls específics de certificats de professionalitat, amb continguts propis de FP de Grau Mitjà.
 6. 7.6. Universitats excel·lents i obertes a tots els catalans
  1. 7.6.1
   Millorarem el finançament universitari i promourem una baixada del preu dels Graus. Garantirem un finançament estable i plurianual per a les Universitats per mitjà de contractes-programa subjectes a resultats. Aquesta millora de finançament permetrà donar cobertura a una baixada dels preus dels Graus universitaris per tal que no continuïn sent els més cars d’Espanya.
  2. 7.6.2
   Premiarem amb fons addicionals les Universitats amb millors resultats. Potenciarem l’excel·lència premiant amb major finançament les Universitats públiques que mostrin millors indicadors d’investigació, innovació, transferència de coneixement i ocupabilitat dels seus alumnes.
  3. 7.6.3
   Implantarem un sistema de bonificació directa del cost de la matrícula en funció de la renda dels alumnes amb l’objectiu de millorar la igualtat d’oportunitats. Transformarem l’actual sistema de beques en un dret per evitar així els prejudicis associats a la incertesa en la seva convocatòria i els retards que es produeixen en la seva concessió. Després d’aquest canvi, reorientarem part dels fons destinats a les beques a la promoció de la mobilitat de tots els estudiants catalans, amb independència del seu lloc de residència i del seu nivell de renda.
  4. 7.6.4
   Proposarem la creació de Consells de Transparència i Integritat a totes les Universitats de Catalunya per tal de millorar la rendició de comptes, perseguir el frau i garantir la neutralitat i la llibertat d’expressió de tota la comunitat universitària. Tindran com a objectiu la prevenció, detecció i sanció del plagi i altres pràctiques acadèmiques deshonestes, així com per garantir l’absència i arbitrarietat i els biaixos ideològics en la gestió i autorització d’activitats dins els campus universitaris catalans.
  5. 7.6.5
   Establirem l’obligatorietat que totes les Universitats facin públics i accessibles en un únic repositori a Internet tots els treballs que atorguen un títol oficial. Acabarem amb l’opacitat en l'obtenció de títols i possibilitarem la consulta dels treballs universitaris per a l’obtenció d’una titulació tant de Grau com de Màster i Doctorat.
  6. 7.6.6
   Farem que les Universitats hagin de publicar les dades d’impacte en ocupacionalitat de cada titulació. Les pàgines web de cada Universitat, Grau, Màster oficial i títol propi hauran d’incorporar una fitxa estandarditzada que contingui el nombre d’egressats anual i la seva ocupacionalitat, per tal que els futurs alumnes disposin de tota la informació en el moment de decidir.
  7. 7.6.7
   Desenvoluparem la Formació Dual Universitària com a via per potenciar la ocupacionalitat durant i després dels estudis. Els alumnes universitaris tindran l’oportunitat d’accedir a una feina en règim d’alternança amb els seus estudis que els permeti reforçar les competències i els confereixi una primera experiència laboral apta i d’acord a la titulació que estiguin cursant.
  8. 7.6.8
   Aprovarem un Estatut de l’Estudiant en Pràctiques que permeti millorar el contingut educatiu i les condicions de realització de les pràctiques acadèmiques. Facilitarem l’accés a les pràctiques acadèmiques, curriculars o extracurriculars, durant la Universitat per tal d'augmentar les seves expectatives d’inserció laboral. Definirem amb més precisió els continguts mínims educatius, les mesures d’acompanyament i avaluació de l’activitat formativa i els drets dels estudiants en pràctiques, inclòs el dret a una indemnització adequada que cobreixi, com a mínim, tots els costos associats a la seva participació.
  9. 7.6.9
   Reforçarem en el marc del programa Erasmus + 2030 els programes d’intercanvi d’estudiants en pràctiques. Augmentarem els recursos destinats a l’intercanvi d’estudiants en pràctiques i a les empreses receptores espanyoles, així com als estudiants espanyols en pràctiques a l’estranger.
  10. 7.6.10
   Potenciarem la creació de titulacions conjuntes entre les Universitats de Catalunya i les d’aquesta amb les de les altres CCC i Universitats estrangeres. Fomentarem una major cooperació, internacionalització, intercanvi de coneixement i excel·lència acadèmica de les Universitats catalanes.
8.
Per una autèntica regeneració democràtica que obri una etapa a Catalunya sense corrupció, amb mitjans públics plurals, espais públics neutrals i una nova Llei Electoral més justa.
 1. 8.1. Acabar amb els privilegis dels polítics
  1. 8.1.1
   Suprimirem els aforaments del President de la Generalitat, dels membres del Govern i dels diputats del Parlament. Tots els ciutadans som iguals davant la llei i tenim dret a ser jutjats davant els mateixos jutges, sense distincions ni privilegis.
  2. 8.1.2
   Els polítics que se saltin les lleis aniran a casa seva. Aquells càrrecs públics que siguin acusats per la Justícia per delictes de corrupció o altres delictes greus seran cessats de forma automàtica dels seus càrrecs i no podran recuperar-los ni ser nomenats per a altres responsabilitats públiques mentre no es resolgui de manera ferma la seva situació judicial.
  3. 8.1.3
   Eliminarem la pensió vitalicia a la qual tenen dret els expresidents de la Generalitat quan es jubilen. Suprimirem també la pensió de viudetat per als cònjuges o les parelles estables d’aquells qui hagin exercit el càrrec de President, i els seus fills, en cas de mort.
  4. 8.1.4
   Garantirem la dedicació exclusiva dels alts càrrecs de la Generalitat. No podran compatibilitzar el seu càrrec amb el d’alcalde o regidor a les entitats locals, pertànyer a més d’un òrgan col·legiat o consell d’administració d’empreses públiques ni cobrar dietes per a l’assistència a les seves reunions.
  5. 8.1.5
   Eliminarem les “portes giratòries” entre la política i les empreses. Els alts càrrecs de la Generalitat no podran treballar ni prestar serveis professionals per a empreses privades que s’hagin vist afectades directament per decisions en les quals hagin participat en els dos anys posteriors al cessament del seu càrrec.
  6. 8.1.6
   Reforçarem el control independent del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat. Encarregarem a l’Oficina Antifrau de Catalunya la seva supervisió i fixarem sancions en cas del seu incompliment.
 2. 8.2. Lluitar contra la corrupció i contra el frau i l’evasió fiscal
  1. 8.2.1
   Aprovarem una Llei de protecció de les persones que alerten sobre irregularitats, ordres il·legals dels seus superiors o casos de corrupció. Defensarem les persones que comuniquin, denunciïn o revelin públicament informació sobre accions que siguin contràries a l’interès general: es garantirà la seva confidencialitat, rebran assessorament legal gratuït, no podran ser perseguits ni sancionats i se’ls protegirà vers qualsevol tipus de represàlia o perjudici en les seves condicions de treball o la seva carrera professional. L’Oficina Antifrau de Catalunya serà l’encarregada de vetllar pels drets d’aquells que denunciïn.
  2. 8.2.2
   Establirem l’obligació dels empleats públics de denunciar les conductes oposades als valors constitucionals de neutralitat i eficiència en l’exercici de les potestats públiques. Tots els empleats públics tindran l’obligació de servir la ciutadania d'acord als principis de servei a la ciutadania, l'objectivitat, la professionalitat i la imparcialitat. La seva obligació és millorar la vida dels ciutadans sense atendre els interessos dels partits polítics.
  3. 8.2.3
   Exigirem que els secretaris, els interventors i els tresorers dels ajuntaments catalans siguin escollits per concurs de mèrits. Mentre no es modifiqui la legislació nacional, requerirem que els ajuntaments hagin hagut de proveir les places de funcionaris de l’administració local de l'habilitació nacional per concurs de mèrits com a requisit per poder accedir als fons públics procedents de la Generalitat.
  4. 8.2.4
   Prohibirem que els membres del Govern i els alts càrrecs de la Generalitat puguin tenir comptes bancaris a territoris considerats com a paradisos fiscals. Aquells que no compleixin aquest precepte seran cessats i no podran exercir cap càrrec fins que cancelin el compte, sense perjudici de les responsabilitats fiscals i d’altra mena per les quals haguessin de respondre davant la justícia.
  5. 8.2.5
   Reduirem a 500.000 euros l’import del deute per aparèixer a la llista de deutors de l'Agència Tributària de Catalunya. En aquesta, s’hi inclourà una referència als noms dels administradors en el cas que els deutors siguin persones jurídiques.
 3. 8.3. Transparència, qualitat democràtica i participació ciutadana
  1. 8.3.1
   Establirem sancions per als càrrecs públics que incompleixen les obligacions de transparència. Reformarem la Llei catalana de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern per incorporar un règim d’infraccions i sancions en cas d’incompliment. Les sancions consistiran en multes i, en els casos més greus, el cessament i la inhabilitació del càrrec públic.
  2. 8.3.2
   Impulsarem la creació d’un registre de la plantilla orgànica del personal del Parlament de Catalunya per tal de garantir la transparència en la gestió dels recursos per part dels grups parlamentaris. En aquest llistat públic, hi apareixeran les persones que estiguin contractades a càrrec de la institució i dels grups parlamentaris, la retribució econòmica que reben, la forma amb la qual van accedir al seu lloc de treball i la seva formació acadèmica.
  3. 8.3.3
   Facilitarem la iniciativa ciutadana en l’elaboració de lleis i disposicions de caràcter general. Habilitarem sistemes de firma electrònica en els procediments d’iniciativa legislativa popular davant el Parlament i millorarem els mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit local. Regularem el dret d’iniciativa ciutadana per proposar l’aprovació de disposicions de caràcter general davant els òrgans de les Entitats Locals.
  4. 8.3.4
   Desenvoluparem una taula retributiva que estableixi els límits salarials del sou dels alcaldes a Catalunya. Fixarem un topall retributiu als sous dels alcaldes com a condició perquè els municipis rebin fons públics de la Generalitat. Es posarà especial atenció al nombre d’habitants del municipi per determinar el topall que s’apliqui a aquests càrrecs públics.
  5. 8.3.5
   Establirem el deure de les organitzacions sindicals i empresarials de fer públiques les retribucions del seus directius i màxims representants. Garantirem que tots els recursos que es destinin des de la Generalitat a sindicats, organitzacions empresarials i altres organitzacions de caràcter privat s’utilitzin per pagar les activitats per les quals van ser concedides.
  6. 8.3.6
   Despolititzarem els òrgans de control i els organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya. La secció dels membres del Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes es realitzarà mitjançant un procés obert de selecció competitiva per mèrit i capacitat. El President del Centre d’Estudis d’Opinió, així com la resta de membre del seu Consell Rector, també seran escollits per aquest mateix procediment.
  7. 8.3.7
   Millorarem la participació de la ciutadania durant la tramitació de les iniciatives legislatives al Parlament. Impulsarem una reforma del Reglament del Parlament de Catalunya per tal de reconèixer el dret de participació de la societat civil en la tramitació de projectes i proposicions de llei.
 4. 8.4. Contractes i subvencions públiques lliures del “3 per cent”
  1. 8.4.1
   Garantirem la competència, la transparència i la bona gestió en la contractació pública. Els contractes s’adjudicaran per procediments oberts a la competència, que són els que més beneficien els ciutadans. Farem rotació del personal responsable dels informes tècnics de valoració i adjudicació i prohibirem que els càrrecs polítics i aquells que siguin nomenats a dit formin part de les juntes i les meses de contractació per tal de garantir el compliment dels principis de publicitat, neutralitat, transparència i bona gestió.
  2. 8.4.2
   Publicarem al Portal de Transparència de Catalunya tota la informació sobre els contractes públics de la Generalitat, inclosos tots els contractes menors. Hi inclourem els informes tècnics de valoració i adjudicació i les actes de totes les reunions de les meses de contractació. La informació dels contractes es publicarà sempre en formats oberts i reutilitzables.
  3. 8.4.3
   Posarem la lupa sobre la contractació pública per tal de prevenir la corrupció i evitar que mai no es repeteixin casos com el del “3 per cent”. Crearem la Comissió Catalana de Contractes i Subvencions Públiques, un òrgan independent encarregat de supervisar l’adequació de la contractació pública catalana a les regles de la legislació catalana, l’estatal i l’europea. Aquest ens informarà al’Oficina Antifrau de Catalunya en relació a qualsevol irregularitat o indici de delicte que pugui detectar.
  4. 8.4.4
   Assegurarem la transparència i la concurrència en la concessió de les subvencions públiques seguint una programació estable. Les subvencions es concediran sempre mitjançant processos oberts, transparents i de concurrència competitiva, amb un calendari estable. Restringirem les subvencions nominatives a aquells supòsits excepcionals justificats. Avaluarem de manera continuada els resultats de les subvencions públiques en relació amb els seus objectius per tal de garantir-ne l’eficiència. Tota la informació relativa a les subvencions públiques es publicarà al Portal de Transparència de la Generalitat.
  5. 8.4.5
   Reforçarem el control del principi de legalitat i establirem les garanties per a la defensa dels drets de tots els interessats en els processos de contractació i de concessió de subvencions públiques. Constituirem el Tribunal Administratiu Català de Recursos Especials, a partir del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que tramitarà els recursos administratius especials en matèria de contractació, subvencions i funció pública, decidirà les mesures cautelars precises i resoldrà qüestions de nul·litat.
  6. 8.4.6
   Impulsarem una Comissió de Contractació Pública, Subvencions i Fons Europeus al Parlament. Estarà encarregada de vetllar pel compliment dels principis de legalitat i eficiència en els procediments, controlar el nivell d’execució, avaluar els resultats i proposar millores en la gestió dels contractes públics, subvencions i fons europeus per part de la Generalitat.
 5. 85. Uns mitjans de comunicació públics neutrals, plurals i al servei de tots els catalans
  1. 85.1
   Acabarem amb la publicitat institucional repartida a dit per finançar mitjans afins a la causa independentista. Alguns viuen quasi en exclusiva de les subvencions de la Generalitat. Reduirem el finançament destinat a publicitat institucional i assegurarem que el seu repartiment es realitzi sempre per procediments transparents i atenent únicament a criteris objectius de difusió.
  2. 85.2
   Garantirem la pluralitat i independència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Portarem a terme una política de mitjans de comunicació basada en l'objectivitat informativa i l'excel·lència en la professió periodística. Modificarem el sistema d’elecció del President i el Consell de Govern de la CCMA per assegurar que tinguem una televisió i una ràdio públiques de tots els catalans i no només dels partidaris de l’independentisme.
  3. 85.3
   Impulsarem un nou codi ètic per als treballadors de la CCMA. Contemplarà mesures disciplinàries que seran d’aplicació als presentadors i periodistes que infringeixin les regles de neutralitat i imparcialitat tant en les emissions del propi mitjà públic com en les xarxes socials.
  4. 85.4
   Assegurarem una eficient gestió dels recursos de la CCMA per tal que la seva estructura respongui a les necessitats reals dels catalans. TV3 és la televisió autonòmica amb més pressupost. Hem de garantir una gestió eficaç i eficient dels recursos que paguem tots els catalans.
  5. 85.5
   Promourem uns mitjans basats en la neutralitat, la pluralitat i el respecte. TV3 i Catalunya Ràdio són la televisió i la ràdio de tots els catalans i això s’ha de reflectir en la programació i en la seva gestió. Totes les opinions hi han de tenir cabuda, però també ha de quedar clar què és opinió i què és informació per garantir un servei públic neutral i lliure de biaixos polítics. Corregirem qualsevol possible politització de la programació de ficció i entreteniment, especialment la dirigida al públic infantil.
  6. 85.6
   Tancarem el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). El CAC s’ha comportat com un òrgan polític davant dels mitjans que no combreguen amb el nacionalisme ni l’independentisme i al mateix temps no ha estat a l’alçada en les nombroses ocasions en què s’han produït situacions de falta de neutralitat i de pluralitat en els mitjans de comunicació públics de Catalunya.
 6. 8.6. Garantir uns espais públics neutrals i lliures de l’ocupació propagandística permanent del nacionalisme
  1. 8.6.1
   Garantirem la neutralitat institucional amb uns espais públics que siguin de tots els catalans. No es pot admetre que les places i carrers dels nostres pobles i ciutats ni els edificis i oficines públics estiguin ocupats durant tots els dies de l’any amb la propaganda política del separatisme. Establirem l‘obligació de les autoritats i empleats públics d’actuar amb neutralitat en el servei que presten als ciutadans. L’exclusió, la falta d’atenció o l’assistència inadecuada a qualsevol ciutadà per un servidor públic per motius ideològics es considerarà una infracció disciplinària molt greu.
  2. 8.6.2
   Exigirem la retirada dels municipis catalans de l’AMI i altres entitats similars que només busquen promoure l’enfrontament en la nostra societat. Establirem la no pertinença dels municipis a aquesta mena d’associacions com a condició per poder rebre subvencions públiques de la Generalitat.
 7. 8.7. Catalunya per fi tindrà una llei electoral pròpia que garanteixi una representació justa del vot de tots els catalans
  1. 8.7.1
   Aprovarem una nova Llei Electoral que garanteixi una justa representació dels vots de tots els catalans en el Parlament. Catalunya és l’única comunitat que no disposa d’una Llei Electoral pròpia. Els partits nacionalistes no han fet res per solucionar-ho, atès que el sistema actual els beneficia amb una sobrerepresentació al Parlament que els atorga un nombre d’escons que no representa una majoria de catalans al carrer.
  2. 8.7.2
   Prohibirem que les persones fugides de la justícia puguin formar part de les llistes electorals. Les persones que siguin declarades en rebel·lia processal per no presentar-se als òrgans judicials quan siguin requerides seran inelegibles i no podran figurar en les llistes electorals que concorrin a les eleccions. Serà requisit indispensable tenir residència efectiva al territori català per poder ser escollit i mantenir l’acta com a diputat del Parlament.
  3. 8.7.3
   Establirem l’acatament de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia com a requisit ineludible en la presa de possessió dels diputats del Parlament. Els qui no compleixin aquesta condició o no respectin la fórmula de promesa o jurament no podran adquirir la condició plena de diputats.
  4. 8.7.4
   Desbloquejarem les llistes electorals per tal que els ciutadans puguin escollir directament els seus representants al Parlament. Estudiarem els mecanismes necessaris perquè els electors puguin expressar les seves preferències sobre els candidats de la llista electoral per la que votin, de manera que els preferits de cada candidatura puguin escalar posicions a la seva llista electoral.
  5. 8.7.5
   Exigirem eliminar el vot pregat dels ciutadans residents a l'estranger. L’actual sistema, que va ser aprovat pel PP, PSOE, CiU i PNV, fa gairebé impossible que els residents a l’estranger puguin votar. Com a resultat, la participació va passar del 30% al 2008 a només el 4% en les últimes eleccions.
  6. 8.7.6
   Garantirem que totes les persones amb discapacitat puguin exercir sense traves el seu dret a vot. Tota la informació oficial sobre el procés i les candidatures electorals en qualsevol mitjà o suport haurà de ser accessible per a les persones amb discapacitat sensorial i cognitiva. Les candidatures polítiques hauran de presentar un resum de les seves propostes en Lectura Fàcil. Disposarem de paperetes electorals en Braille per a les persones amb discapacitat visual. Evitarem que existeixin barreres de cap tipus a cap col·legi electoral.
  7. 8.7.7
   Regularem la celebració obligatòria de debats electorals. Els ciutadans tenen dret a poder conèixer i contrastar les propostes de cada una de les formacions polítiques amb representació al Parlament que concorrin a les eleccions.
  8. 8.7.8
   Reduirem el límit de despesa de les campanyes electorals. Els sobres, les paperetes i la propaganda electoral de tots els partits es faran arribar als electors en una única tramesa conjunta i centralitzada, estalviant així una gran quantitat de diner públic als ciutadans de Catalunya.
  9. 8.7.9
   Restringirem les donacions que puguin percebre les fundacions dels partits polítics per part de les empreses. Prohibirem les donacions a les fundacions vinculades a partits polítics que provinguin d’empreses que realitzin activitats sotmeses a llicència, participin de sectors regulats, siguin perceptores de subvencions públiques o contractistes del sector públic.
9.
Per unes institucions i una administració pública del segle XXI i al servei de la ciutadania.
 1. 9.1. Una funció pública basada en la igualtat, el mèrit i la capacitat
  1. 9.1.1
   Tornarem als funcionaris catalans les pagues extres pendents, com ja s’ha fet a la resta de CCAA. Catalunya és l’única comunitat que no ha tornat als seus funcionaris la totalitat de la paga extra de 2014. És hora de corregir aquesta injustícia i acabar amb aquesta discriminació que pateixen els funcionaris catalans causada per l’immobilisme dels partits separatistes.
  2. 9.1.2
   Posarem solució al problema generat per l’abús de la temporalitat en l’administració de la Generalitat i que avui és insostenible. Els governs nacionalistes que han governat Catalunya han abusat de les interinitats i el treball temporal i com a resultat la taxa de temporalitat actual supera el 25%. Tallarem d’arrel aquest problema amb un Pla d’Estabilització Estructural de l’Ocupació Pública Temporal que permeti reduir la taxa de temporalitat per sota del 8%. Mentre no s’aconsegueixi aquest objectiu, establirem amb caràcter excepcional a les noves Ofertes Públiques d’Ocupació un torn d’accés restringit pels funcionaris interins de la Generalitat amb més antiguitat.
  3. 9.1.3
   Aprovarem una nova Llei de la Funció Pública que posi les bases d’una administració pública cada vegada més moderna, eficaç i professional. És necessari actualitzar la normativa actual de l’any 1997 a les novetats de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de 2007 i garantir en tot moment els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Apostarem per la formació contínua dels nostres funcionaris si volem ser capaços de respondre a les majors exigències de qualitat en els serveis públics que demana la societat, així com els reptes que planteja la implantació de l’administració electrònica.
  4. 9.1.4
   Desenvoluparem un Estatut de la Direcció Pública per impulsar una major professionalitat en la gestió. Seran directius públics els qui ocupin llocs qualificats d’especial responsabilitat o competència tècnica. Seran nomenats per un període de sis anys a través d’un sistema de selecció competitiva amb convocatòria pública, a partir d’una terna de candidats idonis pel seu mèrit i capacitat, en termes de formació i experiència, seleccionada per un tribunal de valoració. El nomenament haurà de motivar expressament les raons que justifiquen l’elecció del candidat, per si mateix i enfront de la resta. El cessament només podrà produir-se per causes legalment taxades. La seva retribució estarà vinculada al compliment d’objectius i subjecta a avaluació continuada.
  5. 9.1.5
   Reduirem al mínim el nombre de càrrecs de designació política en l’organigrama de la Generalitat. Tots els llocs de treball en l’administració fins el nivell 30 seran proveïts exclusivament a través del sistema de concurs. Disminuirem dràsticament el nombre d’assessors i càrrecs de confiança.
  6. 9.1.6
   Regularem un recurs administratiu especial en matèria de funció pública al qual podran recórrer tots els funcionaris per la defensa dels seus drets. Podrà iniciar-lo qualsevol funcionari o els seus representants per qualsevol resolució que afecti el seu estatut i règim professional (nomenaments, ascensos, trasllats, sancions, etc.) davant el nou Tribunal Administratiu Català de Recursos Especials, que podrà adoptar la suspensió de les resolucions afectades i adoptar mesures cautelars fins a la resolució del procediment.
  7. 9.1.7
   Protegirem els servidors públics de Catalunya de qualsevol ingerència, pressió o represàlia per motius polítics. No podran exhibir-se ni propaganda ni simbologia de caràcter partidista en les dependències d’atenció al públic ni en els espais de treball dels empleats públics de la Generalitat.
  8. 9.1.8
   Impulsarem un sistema de beques per garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació pública. Desenvoluparem un programa d’ajudes econòmiques per tal que tots els opositors puguin comptar amb els recursos necessaris per accedir a la funció pública en condicions d’igualtat.
 2. 9.2. Una Administració de Justícia independent, moderna i àgil
  1. 9.2.1
   Defensarem la separació de poders i la independència del Poder Judicial. Ens oposarem amb fermesa des del Govern a qualsevol pretensió de polititzar la Justícia. Rebutgem del tot la reforma consensuada a Catalunya pel PSC, ERC i En Comú Podem per prendre el control i nomenar una majoria de vocals afins als seus interessos al Consell General de Poder Judicial.
  2. 9.2.2
   Establirem els mecanismes necessaris perquè el Parlament no participi en l’elecció de magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta funció es delegarà a un tribunal de valoració format per membres de la carrera judicial escollits per sorteig que organitzarà un concurs de mèrits per l’elecció del magistrat que ha de ser designat pel Parlament, que es regirà per estrictes criteris de mèrit, capacitat i imparcialitat.
  3. 9.2.3
   Avançarem cap a una Justícia més eficient, moderna, àgil i propera. Dotarem la nostra Administració de Justícia dels recursos materials i humans suficients i posarem en funcionament mesures per descarregar la saturació que pateixen els nostres jutjats i reduir la litigiositat evitable. Fomentarem els procediments d’arbitratge i mediació, sobretot en els assumptes d’escassa quantia econòmica, per reduir el nombre de litigis evitables.
  4. 9.2.4
   Modernitzarem la nostra Administració de Justícia a través de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. Completarem el procés de digitalització de l’Oficina Judicial per aproximar-nos a l’objectiu de “zero paper” en aquesta legislatura. Impulsarem l’accés dels ciutadans a l’expedient electrònic perquè puguin consultar directament des del seu ordinador, mòbil o tauleta l’estat de tramitació en cada moment dels seus expedients judicials.
  5. 9.2.5
   Garantirem un servei d’assistència jurídica gratuïta i àgil amb mitjans suficients per atendre els catalans mancats de recursos. Assegurarem la dotació pressupostària per l’assistència jurídica gratuïta, augmentarem gradualment la retribució dels advocats del Torn d’Ofici i treballarem amb el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya per establir els protocols que assegurin el pagament dels seus serveis dins els terminis legals.
 3. 9.3. Una acció exterior al servei de tots els catalans
  1. 9.3.1
   Recuperarem una acció exterior basada en la lleialtat institucional centrada en les matèries en què Catalunya realment té competències. Farem que l’acció exterior de la Generalitat deixi de ser un altaveu del procés i reorientarem el seu contingut a les matèries de competència autonòmica, com la cultura, l’empresa, el turisme o la investigació
  2. 9.3.2
   Despolititzarem els think tank i organismes catalans dedicats a les relacions internacionals que reben diner públic. Catalunya compta amb centres d’estudi i investigació de primer nivell en l’àmbit de les relacions internacionals (Cidob, IEMed. ICIP) que no haurien de mostrar cap biaix a favor d’opcions ideològiques. Els fons públics han d’assignar-se en funció de les matèries objecte d’investigació i els seus resultats, no de causes polítiques.
  3. 9.3.3
   Suprimirem el Diplocat, el lobby amb el que els partits independentistes s’han dedicat a desprestigiar Espanya i a difondre el procés a l’exterior. El Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) ha estat una de les principals eines de la propaganda separatista a l’exterior. Ha dedicat el seu pressupost de més de 2 milions d’euros exclusivament a difondre les mentides del procés a nivell internacional i a comprar suports públics per la causa independentista. Tancarem el Diplocat i recuperarem una acció exterior al servei de tots els catalans i de la promoció dels seus veritables interessos.
  4. 9.3.4
   Tancarem totes les “ambaixades” a l’exterior que els separatistes han utilitzat com a plataforma internacional del procés. La Generalitat compta amb 16 delegacions a l’exterior que durant tots aquests anys s’han dedicat a vendre el projecte del separatisme i a comprar voluntats amb diner públic en mitjans i entre els creadors d’opinió estrangers. Mantindrem únicament per la seva rellevància la delegació de la Generalitat davant la Unió Europea a Brussel·les.
  5. 9.3.5
   Estudiarem la reordenació de les oficines que diferents organismes públics depenents de la Generalitat mantenen a l’exterior. Valorarem en funció del seu retorn social, si és procedent tancar-les o millor mirar de que comparteixin dependències amb altres oficines del Govern d’Espanya o de les CCAA per estalviar despeses que es puguin destinar a altres finalitats prioritàries.
  6. 9.3.6
   Donarem suport a la tasca de la Casa Àsia a Barcelona com a via per promoure les relacions Àsia-Pacífic a Catalunya i a la resta d’Espanya. La dotarem dels mitjans necessaris des de la Generalitat i exigirem el mateix a la resta de membres del consorci (Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i Ajuntament de Barcelona) per assegurar-ne la sostenibilitat.
  7. 9.3.7
   Recuperarem la participació de Catalunya en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea (CARUE). Impulsarem el contacte fluid entre la Generalitat i l’Administració General de l’Estat a tots els nivells per coordinar i potenciar l’efectivitat de l’acció autonòmica i estatal en el si de la Unió Europea.
  8. 9.3.8
   Cooperarem amb el Govern d’Espanya perquè pugui complir amb els 17 Objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides aborden reptes transcendentals en àmbits com el de la salut, l’educació, la igualtat o la lluita contra la pobresa. Incorporarem el compliment dels Objectius de l’Agenda 2030 de manera transversal a totes les polítiques que emprengui la Generalitat.
  9. 9.3.9
   Contribuirem en matèria de cooperació al desenvolupament per avançar cap a un accés universal a la vacuna de la Covid-19 a tot el món. Que la vacuna arribi a tots els éssers humans hauria de ser un objectiu prioritari tant des d’un punt de vista humanitari com de salut pública. Treballarem amb el Govern d’Espanya per articular a través de la Unió Europea la donació a països en vies de desenvolupament dels excedents de dosis que puguin resultar un cop acabat el procés de vacunació a Catalunya i a la resta d’Espanya.
10.
Per una lluita decidida contra la inseguretat i l’okupació a Catalunya.
 1. 10.1. Garantirem la neutralitat i eficàcia de les nostres forces de seguretat i els seus mitjans davant les amenaces globals
  1. 10.1.1
   Aprovarem una Llei del Sistema de Policia de Catalunya. S’establirà un marc integrat d’actuació per als Mossos d’Esquadra i les Policies Locals, en coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Actualitzarem les competències dels Mossos d’Esquadra per garantir la complementarietat i evitar solapaments amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
  2. 10.1.2
   Reforçarem els mecanismes de coordinació i col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. Els nacionalistes sempre han buscat la desaparició d’ambdues forces de seguretat dins de la seva estratègia d’eliminació de la presència de l’Estat a Catalunya. Exigirem al Govern d’Espanya que garanteixi i reforci la presència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que s’aturin els plans de tancament de comissaries i es mantingui l’activitat policial en l’àmbit competencial de cadascú, en estreta col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra.
  3. 10.1.3
   Revisarem el desplegament territorial dels Mossos d’Esquadra per garantir que respon a criteris objectius de seguretat, eficàcia i eficiència. Les decisions sobre la dotació i el desplegament de les Forces i Cossos de l’Estat a Catalunya atendrà a la situació de cada demarcació territorial, limitant-se a criteris funcionals i operatius i no a criteris polítics ni quotes territorials. Redimensionarem les unitats i efectius del servei de control de trànsit dels Mossos d’Esquadra per guanyar en operativitat i millorar la seguretat vial a les carreteres de Catalunya.
  4. 10.1.4
   Augmentarem la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra fins assolir els 25.000 efectius al final de la legislatura. La plantilla actual, situada al voltant dels 17.000 efectius, lluny dels 18.267 agents establerts per la Junta de Seguretat de Catalunya el 2006, és insuficient per les necessitats actuals i arrossega el greu llastre de l’envelliment de la plantilla. L’augment de la plantilla i un desplegament territorial adequat permetran nivells de seguretat ciutadana que garanteixin gaudir lliurement dels drets i les llibertats públiques de tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu lloc de residència.
  5. 10.1.5
   Assegurarem els recursos, efectius i mitjans tècnics necessaris als Mossos d’Esquadra perquè puguin desenvolupar adequadament la seva tasca. Regularem la segona activitat dels Mossos d’Esquadra, definint les aptituds psicofísiques que permetin accedir a aquesta situació i evitant que es produeixin greuges comparatius amb altres Forces i Cossos de Seguretat. Procedirem a la necessària renovació del vestuari dels Mossos i emprendrem les obres precises per assegurar l’adequació, seguretat i salubritat de les instal·lacions.
  6. 10.1.6
   Dotarem dels recursos i les eines necessàries per fer efectiu el model d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra, basat en la distància i el control de la massa. Entre altres mesures, incorporarem una nova llançadora per complementar el foam utilitzat per les unitats antidisturbis.
  7. 10.1.7
   Potenciarem l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb els recursos precisos per garantir una formació de qualitat. Corregirem les actuals deficiències en la formació dirigida als Mossos d’Esquadra i a les Policies Locals de Catalunya i promourem una veritable formació continuada.
  8. 10.1.8
   Despolititzarem els comandaments directius dels Mossos d’Esquadra per tallar d’arrel qualsevol pretensió de convertir-la en una policia al servei dels interessos del separatisme. Els comandaments directius dels Mossos d’Esquadra tenen el deure de complir les lleis i perseguir tots aquells que se les saltin. No es pot tolerar que els qui s’han compromès a protegir tots els catalans col·laborin amb els qui només volen trencar la convivència a Catalunya.
  9. 10.1.9
   Defensarem els agents dels Mossos d’Esquadra tant de les contingències externes derivades de les seves funcions com de qualsevol ingerència política del nacionalisme des de dins del cos. Els Mossos han hagut d’aguantar moltes humiliacions dels polítics nacionalistes que lideraven el Govern, que mai han tingut cap mania d’utilitzar-los o deixar-los de banda, fins i tot retirant-se en processos judicials, per satisfer els mateixos grups radicals als quals un dia abans havien ordenat controlar, només perquè els resultava útil a les seves finalitats polítiques. Ens comprometem a donar seguretat, respectar la seva professionalitat i transmetre fermesa i claredat en les ordres als Mossos, així com protegir-los enfront de qualsevol eventualitat professional.
  10. 10.1.10
   Despolititzarem la Divisió d’Afers Interns per garantir la seva actuació imparcial. Dotarem els seus integrants de la capacitació necessària per la neutralitat i eficàcia de la seva tasca de control intern, garantint la correcta aplicació del Codi Disciplinari amb plena seguretat jurídica i la salvaguarda dels drets dels agents objecte d’expedient. Apostarem per la formació preventiva i vetllarem pel compliment dels requisits de proporcionalitat en cada una de les accions que dugui a terme el cos.
  11. 10.1.11
   Promourem una major coordinació i integració de les Policies Locals dins el Sistema de Policia de Catalunya. Reforçarem la seva autonomia operativa, en coordinació entre elles i amb els Mossos d’Esquadra i la resta de Forces i Cossos de Seguretat, garantint que desenvolupen els seus serveis d’acord amb la legislació vigent, reduint la seva excessiva dependència dels alcaldes, i vetllarem per evitar qualsevol ingerència política en l’exercici de les seves funcions.
  12. 10.1.12
   Impulsarem la integració, coordinació i intercanvi entre els serveis d’informació i intel·ligència dels Mossos d’Esquadra i els de la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Treballarem amb el Govern d’Espanya a través de la Junta de Seguretat de Catalunya perquè els nostres cossos policials disposin de les millors eines per afrontar els riscos i les amenaces que representen la globalització del terrorisme i el crim organitzat i per poder accedir en temps real a informació veraç i contrastada que tingui utilitat directa en la lluita contra la criminalitat que operi a Catalunya.
  13. 10.1.13
   Dissenyarem una estratègia de prevenció de la radicalització per combatre eficaçment el terrorisme. Reforçarem els protocols dels Mossos d’Esquadra i col·laborarem amb les comunitats locals per tallar d’arrel la difusió de missatges de radicalització que puguin portar a l’aparició de cèl·lules o elements terroristes de qualsevol tipus i, en especial, els d’inspiració pseudoreligiosa i sectària. Actuarem de manera preventiva i proactiva per eradicar qualsevol focus de radicalització, especialment la dirigida a la població més jove.
  14. 10.1.14
   Elaborarem un protocol eficaç contra les agressions als funcionaris dels centres penitenciaris depenents de la Generalitat. Millorarem les condicions laborals dels funcionaris de presons i garantirem l’adequada dotació dels mitjans i els efectius necessaris per garantir la protecció de la seva seguretat i la seva salut. Establirem els mitjans per evitar i mitigar les agressions a funcionaris de presons i mitigar les seves conseqüències, vetllant també per la seguretat i els drets dels interns.
 2. 10.2. Acabar amb les okupacions il·legals de vivendes
  1. 10.2.1
   Aprovarem una Llei de lluita contra l’okupació il·legal de vivendes per eradicar aquesta xacra. Catalunya és la comunitat amb major nombre d’okupacions il·legals a Espanya. L’okupació il·legal priva els propietaris de les seves vivendes i genera problemes de convivència als veïns que la pateixen. També suposa una amenaça per la seguretat especialment quan es produeix l’actuació de màfies de delinqüents i els immobles okupats són emprats per cometre altres delictes, com el tràfic de drogues, la venda de productes falsificats o el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual, entre altres.
  2. 10.2.2
   Facultarem les comunitats de propietaris per instar als desallotjaments dels immobles que siguin okupats en el mateix edifici. Actualment, el desallotjament només pot ser iniciat pel propietari però si aquest se’n desentén, els veïns queden impotents davant les okupacions que han de patir cada dia en els seus propis edificis. Aprofitarem l’aplicació preferent del Dret Civil català per facultar les comunitats de propietaris perquè puguin instar aquests desallotjaments, d’ofici o a instància de qualsevol dels veïns de la comunitat, quan el propietari no exerceixi les accions corresponents.
  3. 10.2.3
   Reforçarem les competències dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals per intervenir en casos d’okupacions il·legals. El president de la comunitat de propietaris podrà requerir les Forces i Cossos de Seguretat a entrar a l’edifici on hi hagi okupacions il·legals quan es produeixin actes perillosos, insalubres, molestos o que alterin la normal convivència veïnal. Els Mossos estaran facultats per intervenir quan hi hagi indicis d’haver-se comès delictes en els immobles okupats, quan els ocupants no puguin al·legar estar en possessió de cap títol que justifiqui la seva presència en l’immoble.
  4. 10.2.4
   Garantirem una assistència integral per a totes les víctimes d’okupacions il·legals. La Generalitat, en coordinació amb els Ajuntaments, proporcionarà a totes les persones que siguin víctimes d’okupacions il·legals l’orientació i l’assistència jurídica que els calgui per defensar els seus drets, tant per la via administrativa com la judicial, així com l’assistència psicològica que necessitin. Posarem a disposició de les persones que siguin víctimes d’okupació de la seva única vivenda habitual i es trobin al carrer, una alternativa on viure durant el temps que duri l’okupació.
  5. 10.2.5
   Apostarem per la vivenda social i ajudes directes perquè ningú es vegi forçat a l’okupació per no quedar-se al carrer. Advoquem per un compromís ferm i clar per la vivenda social per tal que cap persona ni família de Catalunya hagi de veure’s forçada a okupar un immoble per no quedar-se al carrer. Impulsarem la creació d’un parc públic de vivenda social suficient per atendre les actuals necessitats de Catalunya i per la concessió d’ajudes directes per l’accés a un lloguer social dirigides a les famílies vulnerables que es trobin en risc d’exclusió residencial.
 3. 10.3. Fer de la prevenció l’eix central de la política de gestió d’emergències i d’incendis forestals
  1. 10.3.1
   Abordarem la despolitització dels Bombers de Catalunya. Els nomenaments en el cos garantiran la neutralitat dels càrrecs i la seva elecció d’acord amb els principis d’igualtat i capacitat. Revisarem les condicions d’accés al cos de Bombers per afavorir la progressió professional i la diversificació i la renovació de plantilles, revertint les últimes decisions que van aixecar barreres lingüístiques i van eliminar els mèrits en el procés de selecció per motius purament ideològics i corporatius.
  2. 10.3.2
   Revertirem les retallades, recuperarem els recursos i dotarem de més efectius el cos de Bombers de Catalunya. Portarem a terme una planificació que permeti abordar una adequada renovació de les plantilles, amb edats mitjanes molt avançades. Revisarem el desplegament de parcs i garantirem el seu funcionament durant tot l’any. Invertirem en garantir la seguretat del sistema d’informació i recuperarem el personal de vigilància.
  3. 10.3.3
   Farem un gir a la política de la lluita contra incendis a Catalunya, posant el focus en la prevenció. Elaborarem una nova estratègia que aposti per la neteja, la cura, la vigilància, la detecció i la dissuasió dels incendis forestals, i fomentarem la participació del voluntariat social. Incentivarem les agrupacions de propietaris forestals amb avantatges fiscals, noves figures jurídiques i flexibilitat en el procés de la seva creació.
  4. 10.3.4
   Potenciarem l’activitat de les Agrupacions de Defensa Forestal. Dotarem aquestes agrupacions dels mitjans tècnics i de l’equipament necessari per garantir l’eficàcia i eficiència de la seva tasca preventiva en la salvaguarda dels boscos de Catalunya.
  5. 10.3.5
   Reorganitzarem la integració de les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil en el sistema de Protecció Civil de Catalunya. Durant la legislatura revisarem i actualitzarem la integració de les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil, i els dotarem dels mitjans i de la formació contínua necessària per optimitzar la seva tasca en el sistema de Protecció Civil.

QUIERO UNIRME

Los campos marcados con * son de obligatoria cumplimentación.

Acepto recibir información de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía.
Sus datos personales serán tratados por CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. La finalidad del tratamiento es mantenerle informado de noticias, actividades y eventos organizados o en los que participe Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, por distintos medios, incluso electrónicos, con la base legal de su consentimiento. Sus datos no serán comunicados a terceras entidades. Su negativa al tratamiento de los datos personales implicará la imposibilidad de mantenerle informado. Se conservarán sus datos durante el tiempo de prescripción de las acciones legales. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, y a retirar el consentimiento otorgado. Para más información https://www.ciudadanos-cs.org/legal/politica-de-privacidad.
Garantizo que todos los datos aportados son correctos y veraces.
Se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo

¡Gracias por unirte!